Een vetarm voedingspatroon kan mogelijk de overlevingskans van net gediagnosticeerde borstkankerpatiënten vergroten. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift JAMA Oncology.

Lage vetinname

Voor hun studie bekeken de wetenschappers de resultaten van de Women’s Health Initiative. Deze studie vond plaats tussen 1993 en 1998 en betrok in totaal 48.835 vrouwen die zich in de postmenopauzale fase bevonden. Hoewel destijds naar voren kwam dat de vrouwen die minder vet consumeerden een betere prognose hadden, was niet duidelijk of ook hun eetgewoonten voor de diagnose van invloed waren.

Om deze vraag nader te bestuderen, analyseerde het team 19.541 vrouwen die gediagnosticeerd waren met borstkanker. Allen werden zij gevraagd hun vetinname met 20% in te perken en de hoeveelheid groenten en fruit op te schroeven.

Daarnaast bestudeerden de onderzoekers een controlegroep bestaande uit 29.294 borstkankerpatiënten. Zij mochten hun normale eetgewoonten aanhouden.

Alle deelnemers hielden hun voedingspatroon gedurende 8,5 jaar aan en de analyse door de onderzoekers na de gestelde diagnose duurde gemiddeld 11,5 jaar.

Hogere overlevingskans

Uiteindelijk zagen de wetenschappers dat de vrouwen in de eerste groep een significant hogere overlevingskans hadden dan degenen in de controlegroep. Meer specifiek was hun tienjarige overlevingskans 82% in vergelijking met 78% in de controlegroep.

Daarnaast stierven 68 vrouwen in de eerste groep vergeleken met 120 in de controlegroep.

De wetenschappers concluderen dat veranderingen in iemands voedingspatroon de prognose na een borstkankerdiagnose kunnen beïnvloeden. Om dit positieve effect te behouden, is het raadzaam deze wijzigingen aan te houden.