De meeste heteroseksuele vrouwen geven de voorkeur aan mannelijke gezichten, ongeacht hun hormonale status. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift Psychological Science.

584 vrouwen

Het onderzoek betrok in totaal 584 heteroseksuele vrouwen en bestond uit twee delen. Eerst werden de deelnemers gevraagd een wekelijkse update over hun relatiestatus en gebruik van hormonale anticonceptie te geven. Ook moesten zij monsters van hun speeksel afgeven.

Vervolgens kregen alle vrouwen de taak om uit tien paren van mannengezichten telkens de meest aantrekkelijke te selecteren. Zij gaven hierbij aan hoe sterk de voorkeur voor deze persoon was. Alle paren bestonden uit twee foto’s van dezelfde persoon, alleen had deze in de eerste foto meer mannelijke trekken dan in de andere foto.

Hormonen spelen geen rol

Uiteindelijk bleken de vrouwen de mannelijkere gezichten als aantrekkelijker te beschouwen. Deze voorkeur bleek onafhankelijk van het niveau van vruchtbaarheidshormonen, zoals oestrogeen en progesteron. Ook was er geen verband tussen hun oordeel en de hoeveelheid cortisol en testosteron.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van hun studie van betekenis zijn, aangezien vaak wordt aangenomen dat de voorkeur voor mannelijkere gezichten stijgt in het geval vrouwen vruchtbaarder zijn. Daarnaast blijkt dat het gebruik van orale anticonceptie geen invloed heeft op de voorkeur voor mannelijke gezichten.