Nederland vergrijst en er is sprake van een toenemende druk op de gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot transities in het sociaal domein met meer verantwoordelijkheid voor de burger. Wat betekent de vergrijzing voor de consumenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg en welke rol spelen (technologische) producten en diensten? Wat willen consumenten zelf nu zij inkoper worden en hoe organiseren ze dit vervolgens makkelijk? Ilse Schoormans (vergrijzingsdeskundige) vertelt hoe deze vragen worden gebundeld op een onafhankelijk vergelijkingsplatform.

Wat speelt er op de markt van langer zelfstandig thuis wonen?

“Er is sprake van een sterk veranderende groep (zorg) consumenten met meer diversiteit en uiteenlopende wensen. Waar voorheen een vangnet bestond met verzorgingshuizen blijven mensen nu met complexere vragen in hun eigen huis wonen. Veel organisaties die voorheen zorg leverden zoeken naar hoe ze kunnen aansluiten bij deze verandering. Dagelijks verschijnen nieuwe product- en dienstaanbieders op de markt die hier op inspelen. Het aanbod is er wel, maar verspreid bij verschillende aanbieders en niet goed te vergelijken. Hierdoor weten consumenten en hulpverleners onvoldoende welke oplossingen geschikt zijn, hoe uit het versnipperde aanbod een keuze te maken en waar deze te kopen.”

Waarom de keuze voor een onafhankelijk vergelijkingsplatform?

“Er is veel informatie van aanbieders beschikbaar maar zeer versnipperd. Ik wilde vooral vanuit de vraag van de consument, mantelzorger en hulpverlener werken en hen meer overzicht bieden over de beschikbare producten en diensten zodat zij zelf een goede keuze kunnen maken. De markt wordt dan transparant door de ervaringen van gebruikers en sluit aan bij vragen die in de praktijk leven.”

Wat is uniek aan het platform?

“We hechten veel belang aan gebruikerservaringen. Op basis hiervan is het platform ook ontstaan. Daarnaast proberen we de mensen vergelijkingsmogelijkheden te bieden. Een voorbeeld hiervan; is het in kaart brengen welke producten vergoed worden door verzekeraars zodat consument en hulpverlener ontzorgd worden op deze vraag.”