Astma krijgen is al erg genoeg. Uit nieuw onderzoek blijkt dat volwassenen die dit op latere leeftijd ontwikkelen ook nog een hoger risico hebben op bijvoorbeeld vaatziekten of het krijgen van een beroerte.

Gezondheidsrisico’s

Veertien jaar lang volgden onderzoekers ruim 1300 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 47. Een deel hiervan was gediagnosticeerd met astma en dit bleken voornamelijk vrouwen te zijn (67%). Bij geen enkele deelnemer was er sprake van vaatziekten of een verleden hiervan.
Uit de resultaten kwam naar voren dat op latere leeftijd in vergelijking met niet-astmatische personen 57% meer kans is op:

  • Hart- en vaatziekten
  • Beroerte
  • Hartfalen
  • Acute keelontsteking
  • Pijnlijk drukkend gevoeld op de borst (angina pectoris)

Wat kan er gedaan worden?

De bevindingen zijn van belang omdat astmaklachten bij volwassenen vaker ernstiger en lastiger te behandelen zijn. De onderzoekers zeggen dat men moet proberen de risico’s op astma te verlagen. Hierbij willen ze wel benadrukken dat sommige factoren niet in eigen hand zijn. Luchtverontreiniging bijvoorbeeld kan ook astma veroorzaken. Vaak leidt dit tot een versnelde vermindering van de longfuncties.
Aan artsen en andere gezondheidsexperts willen ze meegeven dat zij patiënten die op latere leeftijd astma krijgen goed monitoren. Dit betekent regelmatig controleren op risicofactoren zoals hoge bloeddruk en cholesterol.

Volwassen vrouwen vaker astma

In Nederland komt astma op volwassen leeftijd vaker voor bij vrouwen van middelbare leeftijd (40 – 65 jaar). Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat hier ook sprake van was.
Een mogelijke reden hiervoor is dat vrouwen van deze leeftijd vaker met (ernstig) overgewicht kampen. Overgewicht wordt gezien als een risicofactor.

Bron: Journal of the American Heart Association