Mensen onderscheiden emoties in geluiden van gewervelde dieren. Niet alleen van zoogdieren als honden en katten, maar ook van amfibieën en reptielen. Dit blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van dr. Piera Filippi aan de Vrije Universiteit Brussel en Ruhr-Universität Bochum. Vandaag werden de bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift “Proceedings of the Royal Society B”.

Dierengeluiden

Er namen 75 personen, met als moedertaal Engels, Duits of Mandarijn, deel aan de studie die Piera Filippi en haar collega’s uitvoerden. De proefpersonen luisterden naar geluidsopnamen van negen verschillende soorten op het land levende gewervelde dieren uit de klassen van zoogdieren, amfibieën en vogels. De deelnemers bleken in staat om onderscheid te maken tussen hoge en lage niveaus van opwinding in de akoestische signalen van alle dierenklassen. Om dit te doen, bleken de mensen uit de proef vooral te vertrouwen op frequentie van het geluid dat de dieren maakten.

Emoties identificeren van verschillende zoogdieren

Vorige studies hadden aangetoond dat mensen in staat zijn om emoties te identificeren in de stemmen van verschillende zoogdieren. De nieuwe studieresultaten zijn uitgebreid met amfibieën en reptielen. Het onderzoeksteam van dr. Piera Filippi hebben deze bevindingen geïnterpreteerd als bewijs dat er een universele code is voor de vocale expressie en de perceptie van emoties in het dierenrijk. In gewone mensentaal: er is een universele manier waarop mens en dier via geluid emoties uitdrukken en begrijpen.

Evolutie

Volgens de onderzoekers zouden de resultaten erop wijzen we al heel vroeg in onze evolutie emoties via geluiden hebben gecommuniceerd. “De bevindingen suggereren dat fundamentele mechanismen voor de akoestische expressie van emoties bestaan in alle klassen van gewervelde dieren,” concluderen de auteurs.

De evolutionaire wortels van dit signaalsysteem kunnen worden gedeeld door alle vocaliserende gewervelde dieren. Deze bevinding gaat in de richting van wat Charles Darwin voor meer dan een eeuw geleden voorstelde, namelijk dat akoestische expressies van emotie terug te vinden kunnen worden naar onze vroegste voorouders van landdieren.

Bron: VUB, University of Brussels