Herstel van mild hoofdletsel, zoals een hersenschudding, neemt meestal enkele weken in beslag. Maar bij sommige mensen kan een dergelijke verwonding tot aanhoudende klachten leiden. Dat concludeert Lena Hoem Nordhaug, een PhD-student van the Norwegian University of Science and Technology. Haar bevindingen zijn recent gepubliceerd in the Journal of Headache and Pain.

294 deelnemers

Voor haar studie maakte Nordhaug gebruik van twee grote enquêtes afkomstig uit Noorwegen, ofwel de HUNT 2 en 3 Nord-Trøndelag Health Study. Vervolgens koppelde ze deze cijfers aan gegevens over ziekenhuisopnamen als gevolg van hoofdblessures.

In totaal omvatte haar onderzoek 294 deelnemers, waarvan 211 met een hoofdtrauma opgenomen waren geweest. Hiervan gaf het overgrote deel aan een hersenschudding te hebben opgelopen als gevolg van een val. Ook verkeersincidenten bleken een veel voorkomende oorzaak.

Meer risico op hoofdpijnklachten

Na een uitgebreide analyse ontdekte Nordhaug dat de mensen met een hoofdtrauma twee keer zo veel risico liepen om latere hoofdpijnklachten te ontwikkelen in vergelijking met mensen die nooit hoofdletsel hadden gehad. Ook bleken zij dubbel zo veel kans te hebben op verergerde, chronische klachten.
Volgens Nordhaug zijn haar resultaten van betekenis, aangezien hoofdpijn een groot sociaal probleem van de samenleving vormt. De klachten kunnen niet alleen tot baanverlies leiden, maar ook tot een algeheel verminderde levenskwaliteit. Daarbij komt de kwestie met name bij vrouwen voor die zich in de meest actieve fase van hun leven bevinden.

Nordhaug benadrukt dat er meer onderzoek nodig is om te bekijken wat de mensen met langdurige hoofdpijnklachten onderscheidt van degenen die hier geen last van hebben. Op deze manier kan gewerkt worden aan betere behandelmethoden.