Veroudering gaat vaak gepaard met gewichtsverlies. Hoewel verschillende oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen, zeggen Britse onderzoekers dat het geen ‘normaal’ onderdeel is van het verouderingsproces. Ze adviseren ouderen dan ook om tijdig aan de bel te trekken zodra ze kampen met (onverklaarbaar) gewichtsverlies. Op de langere termijn kan er ondervoeding optreden, wat gevolgen heeft voor de gezondheid. Ondervoeding kan onder meer leiden tot COPD, kanker en dementie. Naar schatting zou 10 procent van de 65-plussers ondervoed zijn of een risico lopen op ondervoeding.

Onderzoekstatistieken

  • 36 procent van de 60-plussers ziet het als normaal om gewicht te verliezen bij het ouder worden
  • 75 procent maakt zich geen zorgen over onverklaard gewichtsverlies, ondanks dat dit een mogelijk signaal kan zijn van ondervoeding of een ander gezondheidsprobleem
  • 54 procent ziet obesitas als een serieuzer gevaar

Sociale isolatie na verlies dierbare

Wereldwijd constateren ouderenbelangenorganisaties dat eenzaamheid de hoofdreden is voor achteruitgaande zelfverzorging. Vaak begint het bij het verlies van dierbaren. Door deze heftige gebeurtenis komen ouderen er doorgaans alleen voor te staan, waardoor de motivatie om een maaltijd te bereiden verloren gaat.
Daarnaast kan er sprake zijn van sociale isolatie. Ouderen zijn bijvoorbeeld minder in staat om de deur uit te gaan en boodschappen te halen. Dit beaamt ook woordvoerder Lizzie Feltoe van een Britse belangenorganisatie voor ouderen

Symptomen van ondervoeding

Bij ondervoeding is de kans op ziekenhuisopname twee keer groter. Deze patiënten moeten vaak ook langer opgenomen worden en hebben regelmatiger gezondheidscontroles. De onderzoekers geven de volgende symptomen aan als signaal voor ondervoeding:

  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
  • Verwardheid
  • Hogere vatbaarheid voor infecties
  • Duizelingen

Zorg voor voldoende calorie-inname

Het algeheel beeld van voeding is steeds meer gericht op ‘gezond’ eten. Zo komen diëten met meer groentes en fruit vaker voor. Dit is niet per definitie een voedingspatroon dat noodzakelijk is voor ouderen. Het is voor deze groep belangrijk dat ze uitgebalanceerd eten en voldoende calorieën binnenkrijgen. Feltoe: “Een mogelijke stap die gezet kan worden om een gezond lichaamsgewicht te behouden is kiezen voor meerdere kleine maaltijden per dag in plaats van de 3 hoofdmaaltijden.”