Blijf op de hoogte

Christelijke ggz toont hart

Eleos biedt als christelijke ggz-instelling behandeling en begeleiding vanuit een gereformeerde identiteit. Cliënten ervaren deze identiteit als een pré en ondervinden dat de geboden zorg aansluit bij hun geloofsovertuiging. De christelijke ggz-instelling vraagt van haar medewerkers betrokkenheid op het christelijk geloof. Deze identiteit geeft de hulpverlening een eigen gezicht. In de behandeling en begeleiding van Eleos kunnen ook existentiële thema’s als ‘wat is de zin van mijn leven’ een plaats krijgen. “Psyche en levensovertuiging zijn sterk op elkaar betrokken en gaan bij christelijke ggz hand-in-hand. De hulpverleners van Eleos weten hoe kennis over hoe deze betrokkenheid benut kan worden in het behandel- en begeleidingsproces”, vertelt José Geertsema, manager zorginnovatie bij Eleos. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen op zo’n dertig locaties verspreid over Nederland, van Groningen tot Goes.

Besef versus ervaren

“Veel patiënten zijn vooral bezig met overleven; hun enige doel is om het leven ‘vol te houden’. Het verschil dat iemand ervaart vanuit het ‘besef’ van zijn geloof en het ‘ervaren’ door zijn problematiek kan dan disbalans geven. Binnen de christelijke ggz kan dit onderdeel zijn van de behandeling.” “Het is evident dat christelijke normen en waarden kunnen bijdragen aan het persoonlijk herstel, maar de wijze waarop verschilt per persoon en per geloofsachtergrond. De hulpverleners van Eleos zijn goed in staat om snel de normen te herkennen en de impact daarvan op de psyche te onderkennen.”

Kracht van geloven

De unieke waarde van Eleos is om geïnspireerd door het christelijk geloof psychiatrische zorg te bieden die aansluit bij de unieke waarden en behoeften van de patiënt. Eleos heeft geen evangeliserend oogmerk, maar is zich sterk bewust van de kracht en waarde van geloof en levensovertuiging. “Een christelijke behandelaar zal een geloofsworsteling zien als onderdeel van het herstel- en het geloofsproces. Hij begrijpt dat zowel de klachten als de impact daarvan zowel een positief als negatief onderdeel uitmaken van het herstelproces”, stelt Geertsema. Het verschil tussen behandelen vanuit ziektebeeld en vanuit het herstel is dat de patiënt zijn eigen norm van herstel bepaalt. “Natuurlijk blijft het hierbij wel zoeken, omdat de ziekte zelf ook weer de normstelling van de patiënt kan bepalen. Dit proces vergt deskundige betrokkenheid van de hulpverlener om hier samen met de patiënt uit te komen.”

Sociaal en maatschappelijk herstel

Psyche en geloof gaan hand in hand. Daarom werkt Eleos vanuit een holistisch perspectief ook nauw samen met pastorale teams binnen de kerken. Samen werken aan herstel betekent ook deelnemen aan de maatschappij en het herstellen van sociale relaties. Geertsema: “Hierin zijn de kerken van grote betekenis: zij vervullen deze rol van nature al binnen de samenleving. In het contact met patiënten zie je echt verandering ontstaan vanuit herstelgericht denken. Patiënt en behandelaar spreken onderling letterlijk steeds meer dezelfde taal.”

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.