Blijf op de hoogte

De combinatie van karaktereigenschappen beschermt tegen angst en depressie

Mensen die emotioneel instabiele neigingen hebben, lopen over het algemeen een hoger risico om depressies en angsten te ontwikkelen. Maar in het geval ze daarnaast ook extravert of zorgvuldig zijn, kunnen ze mogelijk behoed blijven voor deze klachten. Dat blijkt uit onderzoek van the University of Buffalo. De resultaten zijn onlangs verschenen in the Journal of Research in Personality.

The Big Five

Voor hun studie maakten de onderzoekers gebruik van de zogenoemde theorie van the Big Five. Deze geeft de vijf dimensies weer waarmee iemands persoonlijkheid kan worden beschreven. Ten eerste neuroticisme, ofwel emotionele instabiliteit, wat wordt gekenmerkt door de neiging om verschillende negatieve emoties te ervaren en sterk op stress te reageren. Daarnaast is er extraversie tegenover introversie, servicegerichtheid tegenover egocentrisme, zorgvuldigheid tegenover onzorgvuldigheid en ruimdenkendheid tegenover koppigheid.

Het was al bekend dat al deze karaktertrekken verbonden zijn aan bepaalde symptomen. Zo zal iemand die extrovert is ook sociaal zijn en een zorgvuldig persoon doelgericht kunnen werken. Maar hoe de eigenschappen op elkaar kunnen inwerken, was nog nauwelijks onderzocht.

Emotionele instabiliteit, extraversie en zorgvuldigheid

Voor de studie namen de onderzoekers interviews af bij 463 volwassenen. Allen hadden ze de afgelopen twee jaar een psychiatrische behandeling ondergaan. Vervolgens werd hen gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

De wetenschappers besloten zich op de karaktertrekken emotionele instabiliteit, extraversie en zorgvuldigheid te richten. De reden hiervoor was dat deze kenmerken het vaakst tot stemmings- en angststoornissen leiden.

Totale beeld in achting genomen

Uiteindelijk ontdekte het team dat de op zichzelf staande eigenschappen het risico op een dergelijke stoornis met zich mee kunnen brengen, maar er een preciezer beeld ontstaat wanneer iemands gehele persoonlijkheid in achting wordt genomen. De karaktertrekken bleken elkaar te kunnen beïnvloeden.

Gebruik sterke punten

Volgens de onderzoekers dragen de resultaten bij aan meer inzicht in de mechanismen die leiden tot een stemmings- of angststoornis. Ook bieden ze meer kennis van de factoren die iemands risico op een depressie doet toenemen.

Bovenal kan de studie nuttig zijn voor psychologen en hen helpen bij het opzetten van een behandeling waarbij de sterke punten van mensen kunnen worden gebruikt. Zo kan een extravert persoon erg goed zijn in het krijgen van sociale steun. En zorgvuldige mensen kunnen uitstekend naar bepaalde doelen werken. Op deze manier worden iemands krachten ingezet om klachten als emotionele instabiliteit te verminderen.

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.