Blijf op de hoogte

Meerderheid jongvolwassenen positief over het leven

Het merendeel van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Ongeveer 85 procent gaf dat desgevraagd aan in 2016. Jongvolwassenen die een opleiding van een hoog niveau volgen of hebben gevolgd, beantwoordden deze vragen vaker positief dan leeftijdsgenoten met een laag onderwijsniveau. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor.

De cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn, waarvoor jaarlijks een enquête wordt gehouden onder 15-plussers. Respondenten beantwoordden onder meer vragen over de mate van tevredenheid met het leven en eenzaamheid.

Het percentage jongvolwassenen dat tevreden is met hun leven, is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van alle Nederlanders vanaf 18 jaar. Het oordeel hangt onder andere samen met hun woonsituatie, leeftijd en hun hoogst gevolgde onderwijsniveau. Bijna 8 op de 10 jongvolwassenen die een opleiding op laag niveau volgen of hebben gevolgd, zijn tevreden met het leven, tegen bijna 9 op de 10 hbo’ers of wo’ers. De tevredenheid van jongvolwassenen neemt licht af naarmate ze ouder worden, en is het hoogst bij degenen die met een partner of thuis bij beide ouders wonen.

1 op de 25 ontevreden over sociale leven

Uit eerder onderzoek blijkt dat tevredenheid met het leven samenhangt met tevredenheid over een aantal deelaspecten van het leven, zoals de vriendenkring. Van de jongvolwassen was 85 procent in 2016 tevreden met zijn of haar sociale leven; 4 procent was ontevreden.

Bij vereniging actieve jongvolwassenen tevredener

Jongvolwassenen die een wo- of hbo-opleiding volgen of hebben gevolgd, zijn vaker tevreden met het sociale leven dan degenen met een laag of middelbaar onderwijsniveau. Dit wordt verklaard door de hogere deelname aan verenigingsactiviteiten van hoogopgeleiden in vergelijking tot de lagere onderwijsniveaus. Jongvolwassenen die regelmatig deelnemen aan verenigingsactiviteiten oordeelden positiever over hun sociale leven dan leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Jongvolwassenen oordelen bovendien positiever over hun sociale leven als ze regelmatig contact hebben met familie of vrienden. Zo waren ruim 9 op de 10 jongvolwassenen die dagelijks contact hebben met vrienden tevreden met het sociale leven. Dit was het geval bij bijna 5 op de 10 die deze contacten minder dan een keer per week hadden.

Helft met goed sociaal leven voelt zich soms eenzaam

In 2015 voelde 2,2 procent van de jongvolwassenen zich in sterke mate eenzaam, wat zich ook vertaalt in minder tevredenheid met het sociale leven. Van de jongvolwassenen die niet tevreden zijn met hun sociale leven voelt 9,6 procent zich in sterke mate eenzaam. Minder dan 1 procent van de jongvolwassenen die positief oordelen over hun sociale leven heeft dit gevoel, waar meer dan de helft zich soms eenzaam voelt.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.