Blijf op de hoogte

Muzieklessen beïnvloeden cognitieve vaardigheden kinderen

Onderzoeker klinische neuromusicologie Artur Jaschke laat zien dat muziekonderwijs bijdraagt aan de planning, de controle van gedrag en het geheugen van kinderen. Artur Jaschke: “Muziek heeft niet alleen een intrinsieke waarde, zoals te lezen in de Cultuurnota van minister Ingrid van Engelshoven, maar ook een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden van kinderen.”

Visueel-ruimtelijke geheugentaken

Voor het promotieonderzoek volgde Artur Jaschke 147 basisschoolkinderen gedurende 2,5 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die les krijgen in beeldende kunst beter presteren op visueel-ruimtelijke geheugentaken. Wat muziekeducatie betreft laten de testscores van de kinderen in deze groepen een duidelijke toename zien in de controle van gedrag, planning en verbale intelligentie. Deze resultaten tonen aan dat er een positieve invloed is van langdurig muziekonderwijs op cognitieve vaardigheden en academische prestaties.

Muziekeducatie en beeldende kunst

Onderzoek naar de effecten van muziekeducatie heeft toenemende belangstelling van de wetenschap. Niettemin zijn onderzoeken die het effect van muziekonderwijs op cognitieve functies aantonen nog steeds zeldzaam. Jaschke deelde voor zijn onderzoek kinderen in in vier groepen: twee groepen kregen muziekeducatie, een groep kreeg les in beeldende kunst en een groep kreeg geen kunstonderwijs. Met neuropsychologische tests onderzocht hij de verbale intelligentie en cognitieve vaardigheden. Daarnaast gaf een nationale leerlingmonitor inzicht in de academische prestaties.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Neuroscience.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.