Blijf op de hoogte

Negatieve emoties online delen verbetert gemoedstoestand

Dagelijks delen veel jongeren negatieve emoties via social media. Stress over examens, onzekerheid over te maken keuzes, angst voor bepaalde situaties. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op. Communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces van delen en feedback geven en vond positieve effecten op het bijstellen van emoties.

Mensen creëren graag verbondenheid met elkaar door het delen van hun emoties. Dat doen we al eeuwen. Maar hoe zit dat met het delen van onze emoties via social media? Wat zijn de effecten van dit delen, wat gebeurt er tijdens het proces van emoties plaatsen en daar feedback op krijgen?

Onderzoek naar het delen van negatieve emoties

Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces vooral bij 18-22 jarigen, specifiek bij het delen van negatieve emoties. Zij deed dit met behulp van drie experimenten: een experiment onder studenten in Nederland, een internationaal experiment onder jongvolwassenen en een longitudinale enquête onder scholieren in Chili. Hidalgo keek hierbij naar de platforms WhatsApp, Facebook, Instagram en YouTube en nam apart de processen van emoties delen en feedback geven onder de loep, twee acties die in studies meestal als één concept worden geanalyseerd.

Resultaten van de experimenten

De resultaten van de experimenten tonen aan dat de deelnemers beter in staat bleken hun negatieve emoties te reguleren na het ontvangen van behulpzame feedback. Bijvoorbeeld, in Chili onderzocht Hidalgo het moment dat scholieren daar verplicht een toets moeten afleggen dat bepaalt naar welk vervolgonderwijs ze mogen, een belangrijk en potentieel stressvol moment. De scholieren rapporteerden een vermindering van stressgevoelens na het online delen en feedback ontvangen, zelfs nog weken daarna. Tegelijkertijd rapporteerden ze een toename van stress na face-to-face contact, vooral vlak na het maken van de toets. Ook in de andere twee experimenten kwamen positieve effecten van online delen en feedback ontvangen als resultaat.

mannen | werkstress | Mijn Gezondheidsgids
Lees ook: werkstress bij mannen leidt tot online pestgedrag

Verklaring voor de positieve effecten

Hoe is dit positieve effect van online delen te verklaren, terwijl face-to face contact zelfs tot negatieve effecten kan leiden? De verklaring ligt volgens Hidalgo in een combinatie van de focus en duur van het online delen en feedback geven. In face-to-face contacten vinden we het lastig om op negatieve emoties te reageren, is er meer sociale druk en afleiding, en stappen we als snel in de rol van empathie tonen. Bovendien kan het voor de deler moeilijker zijn de hele situatie bloot te leggen. Online kunnen vrienden uit een sociaal netwerk zich beter op de betreffende emotie richten, krijgen ze meer informatie over de oorzaak en kunnen daardoor betere feedback geven. Vervolgens kunnen vrienden deze feedback langduriger blijven geven door het gemak elkaar via social media op te zoeken. Zo kunnen vrienden online helpen een ander perspectief op de negatieve emotie te krijgen en de situatie te herwaarderen.

Versterkend effect van ondersteunende reacties

Hidalgo concludeert: ‘door het online uiten van negatieve emoties in een context waarin je behulpzame feedback kan krijgen, kun je je stabieler gaan voelen. Maar de ondersteunende reacties van anderen zorgen ervoor dat je je nog beter gaat voelen.’ Dit effect is het sterkst bij goede vrienden en in het geval van negatieve en stressvolle situaties en was tot nu toe nog weinig onderzocht.

Advies hoe het positieve effect te versterken
Hidalgo heeft ook advies hoe je het positieve effect van online delen en feedback geven kunt versterken:

  • Beschrijf je complete emotionele ervaring, dit vergroot de kans op werkzame feedback
  • Stem feedback af op de behoefte van de deler, heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan informatie of juist aan genegenheid
  • Geef ondersteunende feedback tijdens het hele traject van een gebeurtenis

Ouders van jongeren zou ze willen adviseren ook per sociale media feedback te geven op de emoties die hun kinderen delen gezien het gebleken effect.

Bron: UvA

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.