Blijf op de hoogte

Opgroeien in een groene omgeving bevordert de breinontwikkeling

Basisschoolkinderen die opgroeien in een omgeving met meer groen, plukken hier later de vruchten van. Uit onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health blijkt namelijk dat de proefpersonen verbeterde hersenfuncties hadden.

Evalueren van geheugen en onoplettendheid

Voor het onderzoek werden 253 schoolkinderen vanaf hun geboorte tot aan hun studietijd gevolgd. De onderzoekers bestudeerden vervolgens de veranderingen in het brein door middel van 3D MRI-scans. Het geheugen en onoplettendheid werden geëvalueerd met geautomatiseerde tests.

Verband groen en de hersenen

Onderzoeker Payam Dadvand stelt dat dit het eerste onderzoek is waarin een verband wordt gelegd tussen langdurige blootstelling aan groen en de hersenen. De bevindingen doen geloven dat op jonge leeftijd opgroeien in een groene omgeving kan resulteren in positieve veranderingen in de hersenen. De data-analyses lieten een positieve ontwikkeling zien in delen van de hersenen die verband hebben met hoge scores op kennistesten. Daarnaast was er een positief effect zichtbaar op het geheugen en de concentratie.

De ontwikkeling van het brein staat niet vast
Lees ook: De ontwikkeling van het brein staat niet vast

Wat zijn de voordelen van groene gebieden?

Contact met de natuur wordt als erg belangrijk gezien voor de ontwikkeling van kinderhersenen. De Biofilie-hypothese bijvoorbeeld, gaat uit van een evolutionaire band tussen mens en natuur. Groene ruimten zouden het psychologisch herstel bij kinderen bevorderen. Daarbij moedigt een groene omgeving kinderen aan om nieuwe dingen te ontdekken en risico te nemen. Bovendien hebben groene gebieden een lager niveau lucht- en geluidsvervuiling, wat de groei van de hersenen ten goede komt.

Aanvulling op bestaand bewijs

Volgens wetenschapper Michael Jarrett draagt het onderzoek bij aan het groeiende bewijs dat vroege blootstelling aan een groene omgeving blijvende positieve gevolgen heeft op onze gezondheid. Tevens bevestigt het onderzoek het belang van het transformeren van steden waarin meer ruimte is voor groen. Volgens wetenschapper Jordi Sunyer moet de toegang tot een groenere omgeving vergroot worden.

Het onderzoek verscheen in Environmental Health Perspectives.

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.