Blijf op de hoogte

Privéleven beinvloedt kwaliteit werk

Mensen die werk een centrale plaats in hun leven geven zijn beter opgewassen tegen ingrijpende gebeurtenissen in hun privéleven. Zij zijn beter in staat om voordeel te halen uit hun zelfvertrouwen (een belangrijke psychologische hulpbron), en om goede werkprestaties te leveren. Dat concludeert arbeids- en organisatiepsycholoog Danyang Du in haar proefschrift over de invloed van het privéleven op het werkende bestaan. Tegelijkertijd hebben voortdurende gedachten over negatieve gebeurtenissen in de privésfeer een negatief effect op het dagelijkse werkproces. Du verdedigt haar proefschrift donderdag 15 november 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Werk en privé beïnvloeden elkaar doorlopend

Het werkende leven en het gezinsleven zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar doorlopend. Dankzij e-mail, laptops, smartphones en het internet is het werk altijd beschikbaar voor mensen en kunnen zij ook makkelijker contact houden met familie en vrienden, waardoor zij hun privé- en werkrol kunnen integreren.

Psychologische hulpbronnen

Danyang Du onderzocht bij enkele honderden deelnemers hun dagelijkse ervaringen door gebruik te maken van dagelijkse korte vragenlijsten en oordelen van leidinggevenden. Ze toont aan dat niet alleen grote negatieve levensgebeurtenissen– zoals het overlijden van een familielid of een verkeersongeluk – ertoe kunnen leiden dat mensen hun werkhulpbronnen niet optimaal benutten. Psychologische hulpbronnen zijn bijvoorbeeld autonomie, sociale steun en ontplooiingsmogelijkheden.

Piekeren

Dagelijkse beslommeringen in de privésfeer (zoals ruzie met de partner, reparatie aan de auto) kunnen ook een ongewenste invloed op het dagelijkse werkproces hebben doordat mensen hier gedurende hun werk doorlopend over piekeren. Negatieve gebeurtenissen in de thuissfeer kunnen leiden tot malende gedachten en negatieve gevoelens, met als resultaat dat beschikbare psychologische werkhulpbronnen niet effectief worden benut.

Afstand nemen van werkstressoren of persoonlijke gebeurtenissen

Wanneer werknemers na werktijd juist fysiek en psychologisch afstand nemen van werkstressoren, of positieve, persoonlijke gebeurtenissen zoals leuke dingen van hun kinderen juist uitgebreid bespreken met anderen, zijn ze beter in staat om van dag tot dag met hun taakeisen om te gaan. Zij presteren ook beter. Werknemers die emotioneel stabiel zijn, open staan voor nieuwe ervaringen, optimistisch zijn, en werk als een centraal onderdeel van hun leven zien, zijn bovendien beter in staat om interferentie van privébesognes met het werk te vermijden en positieve ervaringen uit het privéleven mee te nemen naar het werk.

Bron: Erasmus Universiteit

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.