Blijf op de hoogte

Succesvol re-integreren met jobcoach en leerdoelen

Op dit moment worden steeds meer banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte, langere tijd niet aan een regulier arbeidsproces hebben deelgenomen. Hoe kan deze groep succesvol re-integreren?

Begeleiding van een jobcoach

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen veel baat hebben bij de begeleiding van een jobcoach, zegt Ester Leibbrand, voorzitter van NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. “We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen met welke afstand tot de arbeidsmarkt dan ook een passende baan kan vinden.”

In de praktijk blijkt echter dat dat niet zo eenvoudig is. Voor jobcoaches valt dan ook nog een wereld te winnen, denkt ze. Met een arbeidsbeperking is het lastig om jezelf op de juiste manier te presenteren, weet Leibbrand.

“Een jobcoach begeleidt mensen tijdens de bemiddelingsprocedure, maar blijft ook nadat iemand een baan heeft gevonden nog een aantal jaar een stabiele begeleidingsfunctie vervullen.”
Gedurende deze periode maakt de jobcoach afspraken met de cliënt en de werkgever, en biedt hij of zij heel gericht ondersteuning die ervoor zorgt dat de cliënt de baan behoudt. Zo leren mensen om te gaan met de eisen die het werk en de werkomgeving stellen.

Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk, want een succesvol re-integratietraject begint met het op orde brengen van huisvesting en het leren omgaan met verantwoordelijkheden. Als het werk zelfstandig kan worden uitgevoerd, al dan niet met ondersteuning van de werkgever, is de hulp van de jobcoach niet meer nodig.

Fouten maken mag

Bij de zoektocht naar een nieuwe baan zou het daarnaast goed zijn als mensen leerdoelen stellen in plaats van prestatiedoelen, betoogt Arjan van Dam, buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van iemands motivatie verbetert, waardoor hij of zij sneller een baan vindt, concludeert hij op basis van onderzoek naar succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt dat hij samen met Gera Noordzij uitvoerde.

Waar mensen bij prestatiedoelen omschrijven welke resultaten ze willen bereiken, richten ze zich bij leerdoelen op zaken waar ze beter in willen worden. Bij prestatiedoelen ligt de nadruk op het behalen van resultaat, terwijl het bij leerdoelen gaat om het mogen maken van fouten om daarvan te leren.

In de praktijk worden werkzoekenden bij het reintegratieproces vaak aangemoedigd om standaard prestatiedoelen te stellen, zoals het versturen van een vast aantal sollicitaties per week, weet Van Dam.

Leerdoelen

Het zou volgens hem beter zijn om samen met werkzoekenden te bepalen wat hun persoonlijke leerdoel is, zoals het leren vinden van relevante vacatures, en van daaruit een op maat toegesneden aanpak in te zetten. “Prestatiedoelen werken heel goed voor mensen die ergens goed in zijn, zoals topsporters.

Leerdoelen werken daarentegen beter bij taken waar mensen niet veel ervaring mee hebben of moeite mee hebben, zoals solliciteren.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die leerdoelen stellen meer vertrouwen in zichzelf en hun situatie hebben. Zij vinden het minder erg om fouten te maken en zien dat als leermomenten.

Deze andere manier van denken heeft dus veel effect op hoe iemand zich voelt en in de zoektocht naar werk staat, benadrukt Van Dam. “Wees niet bang om fouten te maken en wees bereid om risico’s te nemen. Als je er maar van leert.”

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.