Blijf op de hoogte

‘Super-age’ ouderen hebben een jong brein

Geheugenverlies en verwardheid hoeft niet voor te komen bij iedereen die ouder wordt.
Nieuw onderzoek laat zien dat een aantal delen in het brein bij 60-plussers geen tekenen vertonen van verminderd functioneren in vergelijking met personen in hun twintigerjaren.

Groter volume hersenmassa ‘super-age’ ouderen

In het onderzoek bestudeerden wetenschappers 17 zogeheten ‘super-agers’ tussen de 60 en 80 jaar. Uit de resultaten bleek dat de groep even goed scoort op geheugentests als volwassenen die 40 tot 50 jaar jonger zijn. De jongere groep volwassenen (23 personen) hadden een leeftijd van 18-35 jaar.

Op hersenscans zagen de wetenschappers dat er in delen van het brein die bekend staat als ‘het default mode netwerk’ (DMN), er geen verschil was in hersenmassa bij ouderen in vergelijking met de jongere groep volwassenen. Het gaat hierbij om delen die belangrijk zijn bij het (na)denken, waarvan over het algemeen bekend is dat deze krimpen bij ouderdom.

Behoud cognitief vermogen en vaardigheden

Het DMN wordt gelinkt aan het vermogen om nieuwe informatie op te nemen en te onthouden. Neurologe en mede-onderzoeker Alexandra Toutoutoglou zegt hier het volgende over: ” We zagen met name dat de massa van de hippocampus en mediale prefrontale cortex groter was bij de ouderen”. De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van belang is voor de overleving. De mediale prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing.
Daarnaast bleek er tevens een relatie tussen hersenmassa en het vermogen tot onthouden. Dit is volgens de onderzoekers de verklaring voor gelijke scores na de geheugentests die werden afgenomen.

Volgens Touroutoglou is een effectieve communicatie tussen de hippocampus en de mediale prefrontale cortex belangrijk voor het behoud van cognitief vermogen (in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken) en vaardigheden bij ouderdom.

Veerkrachtige ouderen

Hoewel onze hersenen aan massa verliezen en ons geheugen minder wordt zodra we de leeftijd van 50 passeren, leveren de resultaten licht bewijs dat dit misschien niet voor iedereen opgaat. Waaronder de veerkrachtige ouderen (super-agers).
Daarnaast bieden de resultaten volgens de onderzoekers een positieve ontwikkeling in het begrijpen van de processen die leiden tot dementie. En kunnen uiteindelijk na verder onderzoek wellicht achterhalen hoe het ontstaan van deze processen voorkomen kunnen worden.

Bron: The Journal of Neuroscience

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.