Blijf op de hoogte

Traumatische gebeurtenissen geen invloed op werktevredenheid

Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Degenen met een geringe werktevredenheid waren daarvoor al ontevreden. Ondanks hun klachten zijn getroffen werknemers dus weerbaarder dan gedacht.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van onderzoek onder bijna 800 volwassen werkenden in Nederland, uitgevoerd door Tilburg University in samenwerking met de Universiteit van Pavia (Italië). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Longitudinal Internet for the Social Sciences-panel (LISS-panel), dat is gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlands bevolking.

Beloop van werktevredenheid

De werktevredenheid is tweemaal in kaart gebracht, evenals mentale gezondheid, met een tussenpoos van een jaar. Vervolgens is het beloop van werktevredenheid geanalyseerd van werkenden die in dat jaar wel en geen schokkende of traumatische gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hieruit blijkt dat er geen verschillen in het beloop van werktevredenheid bestaan tussen getroffenen en niet getroffenen.

Al ontevreden

Aansluitend is bestudeerd in hoeverre de werktevredenheid vóór de traumatische gebeurtenissen de werktevredenheid ná deze gebeurtenissen verklaren (naast een reeks andere factoren, zoals posttraumatische stressklachten en weerbaarheid). De resultaten tonen dat werktevredenheid tijdens de tweede meting in beide groepen zeer sterk en voornamelijk wordt verklaard door werktevredenheid tijdens de eerste meting, en niet door trauma’s. Zo is een deel van de getroffenen ontevreden over hun werk, maar zij blijken, zoals ook bij niet-getroffenen het geval is, vóór deze gebeurtenissen al ontevreden te zijn geweest.

Trauma's verhogen risico hartziekten
Lees ook: trauma’s verhogen risico hartziekten

Weerbaarheid

Voor zover bekend is dit het eerste voorspellende en vergelijkende onderzoek naar de invloed van trauma’s in het dagelijkse leven op werktevredenheid. De resultaten suggereren dat organisaties en leidinggevenden, zolang zij steun en erkenning bieden, niet hoeven te vrezen dat recente trauma’s de werktevredenheid negatief beïnvloeden. Verder laat het onderzoek zien dat wanneer weerbaarheid alleen wordt gedefinieerd in termen van de afwezigheid van psychische klachten, getroffenen te kort wordt gedaan.

Bron: Tilburg University

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.