Blijf op de hoogte

Plasklachten: het verschil tussen mannen en vrouwen

Plassen lijkt zo vanzelfsprekend. Toch blijkt uit het jaarlijks Nationaal plasonderzoek van de Continentie Stichting Nederland dat 4 op de 5 volwassen Nederlanders last hebben gehad van plasklachten in het afgelopen jaar.

Wat zijn de klachten?

De meest genoemde klachten zijn veel (in de nacht) moeten plassen en een sterke aandrang hebben tot plassen. Mannen geven vaker aan last te hebben van een zwakke of onderbrekende urinestraal en een moeilijk op gang komende plasbeurt, terwijl vrouwen juist vaker kampen met incontinentie en aangeven last te hebben van veel moeten plassen. Een derde van de vrouwen geeft bovendien aan in de afgelopen drie jaar wel eens in haar broek te hebben geplast. Bij mannen was dit 11%.

Schaamte over plasklachten

Plasklachten zijn voor Nederlanders nog altijd taboe, zo zegt twee derde van de respondenten in het Nationaal Plasonderzoek. Hoewel het merendeel van de respondenten met plasklachten aangeeft dit eenvoudig bespreekbaar te kunnen maken, is het topic vooral voor mannen beschamend en zij praten hier dan ook niet graag over.

“De plasproblemen verschillen per geslacht. Dat komt doordat man en vrouw anatomisch anders in elkaar zitten. Opmerkelijk is wel dat plasklachten voor mannen moeilijker bespreekbaar zijn dan voor vrouwen. Het bespreken van plasklachten blijkt überhaupt een taboe voor veel Nederlanders. Maar juist wanneer we plasklachten bespreekbaar maken, durven mensen sneller naar de dokter te stappen. Er zijn namelijk manieren om plasklachten te verhelpen of te verminderen, bijvoorbeeld met bekkenfysiotherapie of medicatie”, aldus Ruud Bosch, en voorzitter van de Continentie Stichting Nederland.

Belemmering op het dagelijks leven

Plassen is een intieme gebeurtenis, zo blijkt uit het onderzoek. 34 procent geeft aan moeite te hebben met plassen in de directe aanwezigheid van anderen. Ruim een derde van de Nederlanders wil zelfs niet plassen in het bijzijn van de partner. Voor mensen met plasklachten is plassen nog intiemer, zij willen hun partner überhaupt niet in de buurt hebben wanneer zij nodig moeten. Toch nemen mensen met plasklachten hun partner wel in vertrouwen. Ruim 60% van de respondenten die praat over plasklachten wendt zich als eerste tot de partner als zij plasproblemen ervaren.

Mensen die kampen met incontinentie geven voornamelijk aan dat zij het vervelend vinden hier altijd rekening mee te moeten houden en daardoor worden belemmerd in het spontaan ondernemen van leuke dingen (26%).

Mantelzorger bespreekt plasklachten met hulpbehoevende

Bijna de helft van de mantelzorgers heeft wel eens te maken met plasklachten bij de hulpbehoevende. Dit bespreken mantelzorgers in 66% van de gevallen direct met de patiënt. Ongeveer een kwart van de mantelzorgers maakt kenbaar dat degene die zij verzorgen zich schaamt voor plasklachten en bang is voor vervelende reacties.

Hangen of zitten?

Als het aankomt op toiletteren dan houden mannen en vrouwen er zo hun eigen gebruiken en voorkeuren op na. Over het algemeen vindt de helft van de respondenten dat het mannentoilet viezer is dan het vrouwentoilet. En hoewel mannen bij openbare toiletten vaak worden geacht gebruik te maken van een urinoir, geeft 43% van de mannen de voorkeur aan een normaal toilet. Een derde van de heren wil liever zitten tijdens het plassen. Hygiëne is daarbij wel een voorwaarde. Maar liefst 39% van de heren ziet af van een toiletbezoekje wanneer zij urinesporen aantreffen op het urinoir.

Onder de vrouwen die een openbaar toilet bezoeken bevindt zich vooral veel ‘hangpubliek’. Slechts 4 op de 10 vrouwen zit altijd op de bril. Ruim 40% van de dames hangt boven de toiletpot. Voor de vrouwen die deze acrobatische wijze van toiletteren niet meester zijn, is er ook een alternatief, namelijk het bedekken van de bril met toiletpapier. Een derde van de dames drapeert een laagje wc-papier op de bril voordat zij plaatsnemen.

Hygiëne op het toilet

Hygiëne speelt voor zowel mannen als vrouwen een belangrijke rol als het om toiletbezoek gaat. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan de handen na het toiletteren te wassen met water én zeep. 39% maakt zich er snel vanaf door alleen water te gebruiken. Slechts 8% wast de handen meestal niet.

Opmerkelijk zijn de bezigheden van mannen en vrouwen op het toilet. 59% van de ondervraagden zit wel eens met hun telefoon op de wc. Naast social media bekijken en het lezen van het nieuws verstuurt 58% e-mails, WhatsAppjes of sms’jes tijdens het plassen. 37% speelt graag een spelletje, maar 17% schroomt er ook niet voor op het toilet een telefoongesprek te voeren of te internetbankieren (14%).

Hoewel het overgrote deel van de respondenten wel plichtsgetrouw de handen wast na hun kleine boodschap, wordt een ander aspect van hygiëne vaak vergeten: het schoonmaken van de mobiele telefoon na op het toilet te hebben gezeten. Meer dan de helft van de ondervraagden maakt de gsm nooit schoon. Slechts een kwart van de respondenten haalt minstens één keer per week een doekje over de mobiele telefoon.

Bron: Continentie Stichting Nederland.

Gerelateerde artikelen

Incontinentieproblemen zijn erg vervelend. Incontinentieproblemen die langer aanhouden noemen we ook wel een incontinentie stoornis. Een incontinentie stoornis is een aandoening waarbij mensen de controle over hun blaas en/of darmen…

Stress-urine-incontinentie (SUI) bij mannen is zeldzaam. Maar als er dan sprake van blijkt, tolereren mannen dit langer dan twee jaar voordat ze medische hulp zoeken – en een derde wacht…

Incontinentie is voor vele mannen en vrouwen vaak een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Er bestaan verschillende soorten urineverlies en de beleving van de kwaal is voor iedere persoon anders. Gelukkig bestaan…

“Incontinentie is niet normaal, ook niet als je ouder wordt.” Dat zegt bekkenfysiotherapeut en secretaris van beroepsvereniging NVFB Bernadette Berendes-van Dijk. Onder haar patiënten zijn niet alleen vrouwen, maar ook…

Hoeveel Nederlanders precies problemen met de bekkenbodem hebben, en de gevolgen daarvan, is niet duidelijk. Volgens schatting van de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) zijn het er 1 miljoen. Waarschijnlijk zijn…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.