Blijf op de hoogte

Oorzaak ziekte van Parkinson

Wat de oorzaak is van de ziekte van Parkinson? Eén definitief antwoord is er (nog) niet. Wat we wel weten is dat dopamine producerende cellen in de hersenen langzaam afsterven. Deze cellen sterven af in het gebied in je hersenen dat de substantia nigra heet. Dit veroorzaakt zowel motorische- als niet-motorische symptomen kenmerkend voor de ziekte van Parkinson.

Verschillende mogelijke oorzaken ziekte van Parkinson

Het afsterven van de cellen in je hersenen bij parkinson, wordt mogelijk veroorzaakt door een combinatie van genetische- en omgevingsfactoren. Deze worden hieronder kort toegelicht:

1. Erfelijkheid

De ziekte komt in bepaalde families vaker voor dan in anderen. Volgens het Radboudumc heeft 10 tot 15 procent van de mensen met de ziekte van Parkinson een eerstegraads familielid met de ziekte. Daarnaast hebben bepaalde mensen, door een mutatie in specifieke genen, een grotere kans om de ziekte te krijgen.

2. Omgevingsfactoren

Er zijn aanwijzingen dat parkinson ontstaat door een combinatie van erfelijkheid en invloeden van buitenaf. Parkinson wordt in verschillende onderzoeken gelinkt aan virussen, bacteriën en giftige stoffen als landbouwbestrijdingsmiddelen. Deze omgevingsfactoren hebben mogelijk invloed op het afsterven van de cellen in je hersenen.

3. Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Onderzoekers zien ook een verband tussen niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en parkinson. Beschadiging van je hersenen als gevolg van een hersenschudding of een hersenontsteking, zorgt dat bepaalde cellen in je hersenen afsterven.

4. Stofwisseling

Als laatst zien onderzoekers een link tussen eiwitstofwisseling en de ziekte van Parkinson. Met eiwitstofwisseling bedoelen we de biochemische processen die zorgen voor de vorming en afbraak van eiwitten in je lichaam. Het eiwit alfa-synucleïne (aSN), dat verantwoordelijk is voor het verzenden van prikkels tussen je hersencellen, kan zich opstapelen en afsterven. Dit kan zorgen voor de symptomen waarmee de ziekte van Parkinson gepaard gaat.

Meer onderzoek naar parkinson nodig

Er heerst nog veel onduidelijkheid over mogelijke oorzaken van de ziekte van Parkinson. Om meer te weten te komen over de ziekte wordt er veel onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, eventuele behandelingen en medicatie. Wil je meer lezen over de mogelijke oorzaken van Parkinson? Of ben je op zoek naar meer informatie over leven met de ziekte? Ga dan naar Verder met Parkinson.

NL-NEUP-230045

Gerelateerde artikelen

Het diagnosticeren van de ziekte van Parkinson gaat niet gemakkelijk. Zeker in vroege stadia kan het lastig zijn om Parkinson te onderscheiden van een groep andere aandoeningen waarbij identieke verschijnselen…

Zingen kan helpen de stemming en motorische vaardigheden te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zou het ook de fysiologische indicatoren van stress verminderen volgens onderzoekers van…

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal Nederlandse parkinsonpatiënten de komende decennia met 71% zal stijgen, een toename die voornamelijk het gevolg is van de vergrijzing…

Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer Parkinson-patiënten verlossen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, waardoor alleen topspecialisten een goede…

Bij de meeste mensen met de ziekte van Parkinson is het idiopathisch, wat betekent dat de ziekte geen bekende oorzaak heeft. Blijvend onderzoek naar deze progressieve neurodegeneratieve ziekte is dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.