Blijf op de hoogte

Extra begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer.

Maar liefst 20% van de werkende bevolking heeft in bepaalde vorm psychische problemen. Vanwege de grote gevolgen voor de maatschappij, werkgevers en werknemers is in opdracht van IOSH het onderzoek Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen gestart.

Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van dr. Margot Joosen en dr. Evelien Brouwers (Tranzo/Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), richtte zich op psychische problemen, zoals angst, depressie, overspanning en burn-out. Naast de negatieve gevolgen voor de maatschappij, hebben psychische problemen ook impact op de kwaliteit van leven van de werknemers, en lopen werknemers die langdurig verzuimen een verhoogd risico op werkloosheid.

Rol leidinggevende cruciaal

Uit groepsinterviews met psychologen, arbo-professionals, huisartsen en leidinggevenden kwam naar voren dat deze experts vrijwel exacte dezelfde thema’s noemen. Met name de rol van de leidinggevende werd als cruciaal belangrijk gevonden voor een goede en snelle terugkeer naar werk. Het feit dat er toch nog veel werknemers thuiszitten, geeft aan dat er mogelijk sprake is van een implementatieprobleem en weten professionals wel wat er nodig is, maar verloopt hun begeleiding in de praktijk toch anders.

Ervaren hoge werkdruk prominente oorzaak verzuim

Werknemers noemen de hoge werkdruk als belangrijke oorzaak van verzuim, zowel de feitelijke werkdruk als de zelfopgelegde werkdruk. Psychische problemen werden eerder als een gevolg en niet als oorzaak van verzuim genoemd. Langdurige thuiszitters gaven vaak aan dat ze hun werk inhoudelijk niet meer leuk vonden.

De bevindingen en aanbevelingen zijn te lezen in het Engelstalige rapport ‘Return to work after common mental disorders’. Het rapport en Engelstalige persbericht zijn maandag 9 oktober gepubliceerd door IOSH.

Bron: Tilburg University

Gerelateerde artikelen

Zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking komt vaker en in ergere mate voor bij het Cornelia de Lange syndroom als zij een afwijking hebben in een specifieke gen:…

‘Onze dochter Emma wil dood.’ Met deze vijf woorden opent de moeder van de zestienjarige Emma in juni een Facebookpost waarin ze het gebrek aan hulp voor jongeren met complexe…

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen ooit een angststoornis. Angststoornissen kunnen zo beperkend zijn dat mensen niet meer kunnen werken, aan huis gekluisterd zijn of sociaal geïsoleerd raken.…

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben daarom een nieuwe benadering ontwikkeld die is onderzocht door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht,…

Na een jarenlange medische speurtocht hebben onderzoekers van het Radboudumc en hun Italiaanse collega’s de oorzaak gevonden van een zeldzame aandoening die verstandelijke beperkingen veroorzaakt. Het gaat om foutjes in…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.