Blijf op de hoogte

Slechte slaap kan zelfmoordgedachten verergeren

Het aantal zelfmoordgedachten bij instabiele jongvolwassenen kan toenemen als gevolg van slaapproblemen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder 50 universitaire studenten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

Het onderzoek naar slaapproblemen

De studenten hadden al eerder last van zelfmoordgedachten of ondernamen eerder zelfs suïcidepogingen. Hun slaappatronen werden tijdens dit onderzoek een week lang gemonitord.

Al snel kwam naar voren dat hun slaapproblemen een waarschuwingssignaal waren voor toenemende zelfmoordgedachten. Dit werd met name duidelijk in de variaties in het tijdstip waarop ze naar bed gingen en weer wakker werden. Hoofdonderzoeker Rebecca Bernert van de Stanford University Medical School licht toe: “Slaap is een barometer van ons welzijn en heeft direct invloed op hoe we ons de volgende dag voelen. We geloven dan ook dat slechte slaap in stressperioden een negatieve impact heeft op ons gemoed. Hierdoor wordt de drempel voor suïcidaal gedrag verlaagd.”

Externe factoren, insomnia en nachtmerries

Zelfs nadat andere factoren in ogenschouw werden genomen, bleef de link tussen slaapproblemen en zelfmoordgedachten bestaan. Het ging hierbij onder andere om de mate van depressie, het gebruik van alcohol en drugs en de zwaarte van suïcidale symptomen bij aanvang van de studie.

Studenten met een opvallende variatie in de inslaaptijd hadden bovendien meer last van slapeloosheid en nachtmerries. Beide slaapproblemen zijn onafhankelijke voorspellers van een toename in suïcidaal gedrag.

Herken de signalen van suïcidale gedachten | Mijn Gezondheidsgids
Lees ook: Herken de signalen van suïcidale gedachten

Preventie van zelfmoord

Hoe kan slaap in potentie zelfmoord voorkomen? Herbert: “Verstoringen in de slaap onderscheiden zichzelf op drie manieren van andere risicofactoren: ze zijn zichtbaar als waarschuwingssignaal, er rust geen stigma op en ze zijn goed te behandelen. Daarom denken we dat ze een belangrijk target zijn in de preventie van zelfmoord.”

Bron: Stanford University Medical School.

Gerelateerde artikelen

Koffie of thee voor het slapengaan zou geen invloed op je nachtrust moeten hebben beweren onderzoekers van de Harvard Medical School (HMS) en Florida Atlantic University (FAU). Ze voerden een…

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van slaap(duur) op de gezondheid. Reden voor de wetenschap om blijvend onderzoek te voeren naar dit verband. Daar kan nu weer een…

Kinderen onder de 12 jaar die minder vaste eet- en slaappatronen hanteren, blijken meer slaapklachten te hebben dan kinderen die wel op gezette tijden eten en slapen. Dat melden onderzoekers…

13 tot 18-jarigen die dagelijks achter een smartphone, tablet of pc zitten voor het slapen, hebben meer slaapklachten. Het gaat met name om klachten als later in slaap vallen, korter…

Patiënten slapen in het ziekenhuis gemiddeld bijna 1,5 uur korter dan thuis. Ook worden zij vaker tussendoor wakker en slapen ze minder lang uit. Daarnaast waarderen patiënten de kwaliteit van…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.