Blijf op de hoogte

Spraak tijdens de slaap vaak grof

Praat jij weleens in je slaap en ben je bang dat je iets beschamends zegt? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de taal die slapers naar buiten brengen vaak negatief of zelfs vulgair is. De resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Sleep.

REM-slaapgedragsstoornis

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 5 procent van de volwassenen praat in zijn of haar slaap. Hoewel er slechts weinig bekend is over de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, veronderstellen wetenschappers dat het een uiting is van een zogenoemde REM-slaapgedragsstoornis. Hierbij is de werking verstoord van het hersengedeelte dat de spraak en bewegingen tijdens de slaap dient te verlammen.

Twee nachten slaaponderzoek

Voor hun studie analyseerden de wetenschappers 232 volwassenen. Van hen hadden 129 een REM-slaapgedragsstoornis, 87 deden aan slaapwandelen of hadden slaapangst, 1 kampte met slaapapneu en de anderen hadden geen slaapstoornis.

Alle deelnemers werden twee nachten in de gaten gehouden met behulp van video-polysomnografie. De onderzoekers bekeken in hoeverre er werd gepraat in de slaap, hielden de frequentie van de spraak bij en analyseerden de gebruikte woorden.

Vaker negatief en vulgair

Uiteindelijk werden er 883 spraakmomenten bij de deelnemers opgenomen, inclusief 3.349 te ontcijferen woorden. Het meest gebruikte woord bleek ‘nee’ te zijn en bijna 10 procent van alle spraakopnames bevatte scheldwoorden. Het woord ‘fuck’ kwam 800 keer vaker voor tijdens het slapen dan in het geval de deelnemers wakker waren.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat de spraak die in de slaap werd gebruikt grammaticaal gezien hetzelfde was als de taal die mensen overdag toepassen. De verschillen bleken meer van kwalitatieve aard te zijn. Zo was de taal vaker negatief, vulgair en gericht op iemand anders. Het team concludeert dan ook dat het brein tijdens de slaap hetzelfde netwerk gebruikt als in wakkere toestand en de gebruikte woorden de bijbehorende droom aan het licht brengen.

Ten slotte zagen de wetenschappers dat mannen vaker in hun slaap praatten en eerder scheldwoorden gebruikten.

Vloeken niet vreemd

Het team verklaart de resultaten met het feit dat het niet ongewoon is om negatieve emoties in de REM-fase te ervaren. Ze stellen dat sommige mensen hun zorgen hardop uitdrukken, terwijl anderen deze voor zich houden. Daarbij stellen ze dat de slapers zich in hun dromen in situaties bevinden waarbij iedereen deze taal zou gebruiken, zoals een gevecht of ontsnapping.

Gerelateerde artikelen

Koffie of thee voor het slapengaan zou geen invloed op je nachtrust moeten hebben beweren onderzoekers van de Harvard Medical School (HMS) en Florida Atlantic University (FAU). Ze voerden een…

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van slaap(duur) op de gezondheid. Reden voor de wetenschap om blijvend onderzoek te voeren naar dit verband. Daar kan nu weer een…

Kinderen onder de 12 jaar die minder vaste eet- en slaappatronen hanteren, blijken meer slaapklachten te hebben dan kinderen die wel op gezette tijden eten en slapen. Dat melden onderzoekers…

13 tot 18-jarigen die dagelijks achter een smartphone, tablet of pc zitten voor het slapen, hebben meer slaapklachten. Het gaat met name om klachten als later in slaap vallen, korter…

Patiënten slapen in het ziekenhuis gemiddeld bijna 1,5 uur korter dan thuis. Ook worden zij vaker tussendoor wakker en slapen ze minder lang uit. Daarnaast waarderen patiënten de kwaliteit van…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.