Blijf op de hoogte

Kankerpatiënt gebaat bij samenspel formele en informele zorg

De diagnose kanker komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte maakt heftige emoties los en kan het dagelijks leven volledig ontregelen. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor diens naasten. De steun van familie en vrienden is onmisbaar om de zware medische behandeling en de onzekere periode daarna door te komen. In deze turbulentie kunnen mensen dichter naar elkaar toe groeien, maar helaas gebeurt het ook dat de relatie of het gezin ontwricht raakt omdat de individuele manieren van verwerking niet op elkaar aansluiten. De juiste zorg op het juiste moment Een op de drie (ex-)patiënten heeft behoefte aan ondersteuning bij het verwerken en accepteren van wat hen is overkomen. De een heeft baat bij laagdrempelig lotgenotencontact, de ander bij psychologische begeleiding. Psychosociale zorg wordt onder meer geboden in 85 inloop-huizen (informele zorg) en 5 psycho-oncologische centra (formele zorg), verenigd in brancheorganisatie IPSO. In inloophuizen kunnen (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden terecht voor ondersteuning door – veelal ervaringsdeskundige – vrijwilligers. Psycho-oncologische centra bieden specialistische ggz-zorg. Binnen IPSO werken deze instellingen samen aan de juiste zorg op het juiste moment: informeel als het kan, formeel als het nodig is.

Minder onnodig leed en minder kosten

Het belang van psychosociale zorg bij kanker wordt door zowel zorgverleners als (ex-)patiënten onderschreven. In de praktijk blijkt deze zorg echter nog niet vanzelfsprekend: slechts een op de vier patiënten wordt er door de behandelaar op geattendeerd. IPSO spant zich in om informele zorg verder te integreren in de oncologische zorgketen. Het tijdig signaleren en onderkennen van psychosociale problemen is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van leven én voorkomt onnodig leed. Adequate, behoeftegerichte psychosociale zorg is bovendien kostenbesparend: mensen die ziek zijn (geweest) of voor een zieke dierbare zorgen vallen minder vaak langdurig uit op het werk én maken minder vaak gebruik van multidisciplinaire nazorg.

Goede kankerzorg staat of valt bij samenwerking

Psychosociale zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg. IPSO spant zich in om alle zorgverleners rondom mensen met kanker de krachten te laten bundelen. Binnen én buiten de ziekenhuismuren, tussen formele én informele zorgnetwerken. Het doel is dat alle medische, psychosociale en palliatieve zorgverleners elkaars aanbod kennen en hun aanbod op elkaar laten aansluiten. Alleen samen kunnen zij ervoor zorgdragen dat alle mensen die met kanker zijn geconfronteerd de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Gerelateerde artikelen

Eierstokkanker geeft geen duidelijke klachten en wordt daarom vaak laat ontdekt. Tegen die tijd kan de ziekte al in een vergevorderd stadium zijn en ligt de overlevingskans lager. Een onderzoeksteam…

In bijna een derde van de sterfgevallen was kanker in 2018, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Er overleden ongeveer 47.000 (30 procent) aan de gevolgen van…

Dankzij verbeterde technieken wordt de rol van MRI voor de totale zorg alleen maar groter. Eerste lijn, tweede lijn en daarmee de patiënt profiteren. Het MRI Centrum opent binnenkort in…

Maandag 3 juni hield patiëntenorganisatie Longkanker Nederland een online vragenuurtje over wietolie (cannabisolie). Apotheker Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek beantwoordde in 45 minuten allerlei vragen over wietolie. Of je…

Om een stukje weefsel – bijvoorbeeld voor kankeronderzoek weggenomen bij een patiënt – zo snel mogelijk af te koelen, is nu nog vloeibare stikstof nodig. Dit mag echter niet de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.