Blijf op de hoogte

Oncologisch netwerk bewijst waarde

Een oncologisch netwerk is niet anders dan welk ander netwerk dan ook: in verschillende ziekenhuizen worden delen van de oncologische zorg bedreven. Die zorg kent uiteraard wel de nodige samenhang.

Waarom is er samenwerking binnen een netwerk?

Internist-hematoloog Rineke Leys licht toe: “Enerzijds gebeurt dat omdat vanwege normen bepaalde aantallen patiënten behandeld moeten worden voor chirurgische ingrepen. In ziekenhuis A kun je dan bijvoorbeeld ingrepen aan het maagdarmkanaal concentreren, in ziekenhuis B ingrepen aan de longen. De afzonderlijke ziekenhuizen binnen zo’n netwerk hebben soms net te weinig patiënten om de norm te kunnen halen. Door samenwerkingsafspraken kun je operaties concentreren en daarmee behouden voor de regio.”

Wat zijn de voordelen van een oncologisch netwerk?

“Oncologische netwerken zijn een bijzondere manier om met elkaar samen te werken in de regio”, vertelt Leys verder. “Wij willen in ons netwerk op zodanige wijze samenwerken dat voor de patiënt kwaliteit en bereikbaarheid van alle oncologische zorg gewaarborgd zijn. Een manier om dit te bewerkstelligen zou het ‘Esperanz’-model zijn, waarin afzonderlijke ziekenhuizen participeren alsof zij één oncologisch centrum zijn met meerdere locaties.”

Het is mogelijk dat een bepaalde behandeling niet meer in een ziekenhuis plaatsvindt en dat patiënten voor die behandeling in een ander ziekenhuis terecht kunnen. Dr. Leys ziet als voordeel dat door verdere differentiatie de expertise van artsen in het netwerk vergroot wordt. Tegelijkertijd blijft de brede blik van de specialist noodzakelijk, aangezien patiënten geregeld meerdere aandoeningen hebben, naast de tumor. “Er zijn steeds specifiekere behandelmethoden voor bepaalde tumortypen”, stelt ze. “Tumoren die minder vaak voorkomen, vragen om de nodige ervaring en kennis van artsen. Door concentratie van die ervaring vergroot je de expertise. Onze ervaring is dat de meeste patiënten bereid zijn om voor de beste zorg te reizen.”

Overigens kan dat ook omgedraaid worden in de vorm van de rondtrekkende specialist, die in de verschillende ziekenhuizen van het oncologisch netwerk spreekuur houdt. “Als je binnen het netwerk goed samenwerkt, is dat zeker een hanteerbaar model. Het is dan wel zaak heldere zorgpaden af te spreken en de beschikbaarheid van patiëntengegevens moet goed geregeld zijn.”

Verschillende samenwerkingen voor optimale zorg

Naast het oncologisch netwerk van ziekenhuizen wordt ook gedacht aan een partnerschap met instellingen die psychische en sociale ondersteuning bieden, of informatie geven en cursussen aanbieden. “Vanuit het Maasstad Ziekenhuis werken we nauw samen met deze centra, zodat we een totaalaanbod kunnen aanbieden aan onze patiënten.”
Belangrijkste doel van het oncologisch netwerk is om de patiënt optimale zorg te bieden. Opvallend is daarbij ook dat multidisciplinaire besprekingen – in veel ziekenhuizen gemeengoed- nu zelfs interhospitaal worden: specialisten van verschillende ziekenhuizen komen bij een (tele)conferentie om bijvoorbeeld de optimale behandeling voor een specifieke patiëntgroep te bespreken. Samenwerken pur sang.

[mc4wp_form]

Gerelateerde artikelen

Eierstokkanker geeft geen duidelijke klachten en wordt daarom vaak laat ontdekt. Tegen die tijd kan de ziekte al in een vergevorderd stadium zijn en ligt de overlevingskans lager. Een onderzoeksteam…

In bijna een derde van de sterfgevallen was kanker in 2018, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Er overleden ongeveer 47.000 (30 procent) aan de gevolgen van…

Dankzij verbeterde technieken wordt de rol van MRI voor de totale zorg alleen maar groter. Eerste lijn, tweede lijn en daarmee de patiënt profiteren. Het MRI Centrum opent binnenkort in…

Maandag 3 juni hield patiëntenorganisatie Longkanker Nederland een online vragenuurtje over wietolie (cannabisolie). Apotheker Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek beantwoordde in 45 minuten allerlei vragen over wietolie. Of je…

Om een stukje weefsel – bijvoorbeeld voor kankeronderzoek weggenomen bij een patiënt – zo snel mogelijk af te koelen, is nu nog vloeibare stikstof nodig. Dit mag echter niet de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.