Blijf op de hoogte

Vetten voedingsbron voor kankercellen

Kanker kan zich door het lichaam heen verspreiden via verschillende ‘uitvalswegen’. Een belangrijke route zijn de lymfevaten, een specifiek soort aderen. Bij de aanwezigheid van een tumor maakt het lichaam deze zelfs extra aan. Een team van onderzoekers onder leiding van professor Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven) heeft het mechanisme achter die lymfevatontwikkeling ontdekt. Die inzichten kunnen op termijn leiden tot nieuwe kankermedicijnen, die de groei van lymfevaten tegengaan.

Hoe ziet het groeiproces van lymfevaten eruit?

Toen onderzoekers Brian Wong, Xingwu Wang, Annalisa Zecchin en professor Peter Carmeliet nagingen welke voedingsstoffen lymfevaten nodig hebben om te groeien, bleek dat vetten een cruciale rol spelen. Eén belangrijke kanttekening: de voedingsstoffen die deze vaten uit ons lichaam halen, zijn niet noodzakelijk dezelfde stoffen die wij uit ons voedsel opnemen. De mate waarin een patiënt bijvoorbeeld vet consumeert, heeft hier dus geen impact.

Het team wist via toediening van medicijnen de vetopname te verhinderen, waarna de groei stopte. En omgekeerd: toen de lymfevaten opnieuw vetten toegediend kregen, hervatte de groei. Die bevindingen tonen aan dat deze studie veel potentieel heeft om later tot nieuwe behandelingen te leiden.

“De smaak te pakken voor vetten”

De wetenschappers onderzochten ook de oorzaak van dit systeem. Zo blijken lymfevaten al vroeg in hun ontwikkeling de smaak te pakken voor vetten. Dit gebeurt op het moment waarop ze zich vanuit klassieke bloedvaten aftakken en omvormen. Om die transformatie te realiseren, zijn vetten nodig. Deze zorgen ervoor dat het DNA van de bloedvaten anders vertaald wordt, waardoor lymfevaten ontstaan.

Uitzaaiingen bestrijden

Dankzij chemo- en radiotherapie kunnen al veel kankers genezen worden. Maar uitzaaiingen blijven problematisch: uitgezaaide kanker blijft de grootste kankergerelateerde doodsoorzaak.
Het VIB-team zal binnenkort verschillende proeven uitvoeren met stoffen die het gebruik van vetten door lymfevaten blokkeren, en zo nagaan hoe uitzaaiingen bestreden kunnen worden. Daarnaast zal het team testen of bepaalde voedingssupplementen op basis van vetten problemen met het lymfestelsel kunnen genezen. Na kankeroperaties komen dergelijke complicaties geregeld voor, waarna lymfoedeem optreedt. Daarbij hoopt lymfevocht zich op in de ledematen, met zwellingen als gevolg. Hiervoor bestaat nog geen genezing.

Groei van buitensporige lymfevaten tegengaan

“Onze volgende stappen concentreren zich dus op de vertaling van deze onderzoeksresultaten naar de praktijk”, zegt professor Carmeliet. “Die ontwikkeling was vroeger niet mogelijk, omdat we de lymfevaten nog niet genoeg begrepen. Deze studie toont voor het eerst hun belangrijke afhankelijkheid van vetten aan. Dankzij die inzichten kunnen we op termijn medicijnen ontwikkelen die de buitensporige groei bij kanker tegengaan, én medicijnen die de complicaties van lymfoedeem bestrijden.”

Bron: KU Leuven

Gerelateerde artikelen

Eierstokkanker geeft geen duidelijke klachten en wordt daarom vaak laat ontdekt. Tegen die tijd kan de ziekte al in een vergevorderd stadium zijn en ligt de overlevingskans lager. Een onderzoeksteam…

In bijna een derde van de sterfgevallen was kanker in 2018, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Er overleden ongeveer 47.000 (30 procent) aan de gevolgen van…

Dankzij verbeterde technieken wordt de rol van MRI voor de totale zorg alleen maar groter. Eerste lijn, tweede lijn en daarmee de patiënt profiteren. Het MRI Centrum opent binnenkort in…

Maandag 3 juni hield patiëntenorganisatie Longkanker Nederland een online vragenuurtje over wietolie (cannabisolie). Apotheker Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek beantwoordde in 45 minuten allerlei vragen over wietolie. Of je…

Om een stukje weefsel – bijvoorbeeld voor kankeronderzoek weggenomen bij een patiënt – zo snel mogelijk af te koelen, is nu nog vloeibare stikstof nodig. Dit mag echter niet de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.