Blijf op de hoogte

Eenzaamheid beïnvloedt borstkankerprognose

Vrouwen die in sociaal isolement leven hebben op de lange termijn een lagere overlevingskans bij borstkanker. Dit is de conclusie uit een studie gepubliceerd in het medische tijdschrift Cancer. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is bij deze vrouwen de kans groter dat de kanker terugkeert na behandeling en dat zij uiteindelijk komen te overlijden.

Onderzoeksopzet en resultaten

In de twee jaren nadat borstkanker gediagnosticeerd was, keken de onderzoekers naar de mogelijke invloed van het sociaal netwerk. Hierbij werd er gekeken naar:

  • Eventuele partner
  • Familie
  • Vrienden/kennissen
  • Actief in gemeenschappen (sport, cultuur etc.)

In totaal betrof de analyse meer dan 9.000 patiënten. Na een follow-up periode van gemiddeld 11 jaren, bleken ruim 1.400 vrouwen opnieuw borstkanker te hebben. Meer dan 1.500 waren overleden, waarvan 1.000 aan borstkanker.
Overige belangrijke bevindingen waren:

  • De relatie tussen sociale netwerken en overlevingskans bleek sterker bij vrouwen, die in een vroeg stadium gediagnosticeerd waren
  • Bij vrouwen van overige etnische afkomsten (Latino, Aziatisch, Afro-Amerikaans) blijkt de band met familie en vrienden een lagere kans op overlijden te geven
  • Onder oudere getrouwde vrouwen bleek de kans op overlijden lager

De relatie tussen sociaal welzijn en fysieke gesteldheid

Mensen zijn sociale dieren en daarom niet geschikt voor sociaal isolement. Volgens de onderzoekers is het daarom ook niet raar dat er juist geput wordt uit sociale relaties op het moment dat het minder gaat met de gezondheid. De mensen in je omgeving kunnen helpen bij zowel praktische zaken als het bieden van emotionele steun. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vervoeren en meegaan naar ziekenhuisafspraken
  • Luisterend oor bieden in moeilijke periodes

Sociale netwerken moeten eigenlijk gezien worden als minstens zo belangrijk als risicofactoren zoals overgewicht en roken. Het hebben van een sociaal netwerk kan bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van stress of een depressie. Uiteindelijk leidt dit tot een verbeterde gezondheidstoestand.

De rol van de gezondheidszorg

Hoofdonderzoeker Kroenke geeft aan dat, ondanks de resultaten, niet alle ‘eenlingen’ per definitie gedoemd zijn tot vroeg overlijden. Ze hoopt dat de resultaten demonstreren hoe belangrijk de invloed van een sociaal netwerk is voor de gezondheidstoestand. Niet alleen bij borstkanker maar in het algemeen. Voor artsen en overige personen actief in de gezondheidszorg ziet ze het dan ook als taak, om ervoor te zorgen dat patiënten in contact worden gebracht met bijvoorbeeld een steungroep, zodat zij niet sociaal geïsoleerd blijven.

Bron: tijdschrift Cancer

Gerelateerde artikelen

Tilburg, 14 oktober 2020 – Als eerste ziekenhuizen hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de revolutionair nieuwe lokalisatie-techniek Pintuition gebruikt…

Hoewel borstkanker steeds beter te behandelen is en de overleving nu op 80 procent ligt, zijn er helaas nog altijd vrouwen die eraan overlijden. De diagnose kanker doet veel met…

Steeds meer mensen overleven kanker. Dat impliceert dat de zorg rondom kanker verbetert, maar tegelijkertijd constateert Mirjam Velting van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) dat de nazorg daarentegen achterblijft. Velting is…

Mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van hoogleraar Marcel van Vugt van het UMCG. Zulke…

Het aantal nacontroles voor vrouwen behandeld voor borstkanker zou met meer dan 9.000 nacontrole bezoeken per jaar omlaag kunnen. Dat is de uitkomst uit het promotieonderzoek van Annemieke Witteveen (Universiteit…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.