Blijf op de hoogte

Stress mogelijk geen oorzaak van borstkanker

Een studie gepubliceerd in BioMed Central suggereert dat stress geen oorzaak is voor het krijgen van borstkanker. Stress en impactvolle gebeurtenissen werden onderzocht als risicofactor van borstkanker, maar de resultaten wijzen erop dat er geen relatie is. Vrouwen die aangaven frequent stress te ervaren bleken een vergelijkbaar risico op kanker te hebben als vrouwen die aangaven het af en toe of helemaal niet te ervaren.

Onderzoek naar stress en borstkanker

106.612 Britse vrouwen werden in dit onderzoek op verschillende momenten gevolgd. Geen van deze vrouwen had voorafgaand aan het onderzoek een verleden van borstkanker. Middels vragenlijsten werd informatie opgedaan over de mate van stress die vrouwen ondervonden.

De resultaten laten zien dat 34% over een periode van 5 jaar regelmatig of continu last van stress had. 74% gaf aan minstens één keer een impactvolle gebeurtenis te hebben meegemaakt, zoals het verliezen van een dierbare of een scheiding. Na de periode van het onderzoek bleken 1783 van de 106.612 vrouwen borstkanker te hebben.

Resultaten van het onderzoek

Onderzoeker Minouk Schoemaker maakt de volgende statement: ‘het meemaken van stressvolle gebeurtenissen komt bij vrouwen vaak voor, en kan vooraf gaan aan het krijgen van borstkanker; toch wijzen de bevindingen van dit onderzoek erop dat het vrij onwaarschijnlijk is dat het de oorzaak ervan is’.

Het onderzoek van Schoemaker en collega’s ondersteunt in lichte mate dat stress niet van invloed is op het krijgen van borstkanker, maar het bewijs hiervoor is niet uitsluitend. Een indirect effect van stress zou van invloed kunnen zijn op de gezondheid van een persoon. De gevolgen hiervan kunnen dan mogelijk leiden tot borstkanker.

Borstkanker in Nederland

In Nederland is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Op cijfers gebaseerd van het RIVM krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Jaarlijks zijn er ongeveer 16.800 vrouwen die de diagnose krijgen.

Bron: BioMed Central

Gerelateerde artikelen

Tilburg, 14 oktober 2020 – Als eerste ziekenhuizen hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de revolutionair nieuwe lokalisatie-techniek Pintuition gebruikt…

Hoewel borstkanker steeds beter te behandelen is en de overleving nu op 80 procent ligt, zijn er helaas nog altijd vrouwen die eraan overlijden. De diagnose kanker doet veel met…

Steeds meer mensen overleven kanker. Dat impliceert dat de zorg rondom kanker verbetert, maar tegelijkertijd constateert Mirjam Velting van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) dat de nazorg daarentegen achterblijft. Velting is…

Mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van hoogleraar Marcel van Vugt van het UMCG. Zulke…

Het aantal nacontroles voor vrouwen behandeld voor borstkanker zou met meer dan 9.000 nacontrole bezoeken per jaar omlaag kunnen. Dat is de uitkomst uit het promotieonderzoek van Annemieke Witteveen (Universiteit…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.