Blijf op de hoogte

PET-scan vermijdt mogelijk operatie bij hoofd-halskanker

Het internationale oncologisch vakblad Journal of Clinical Oncology publiceert vandaag de ECLYPS-studie van onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland, die onderzocht of de PET-scan kan bijdragen tot een betere behandeling van patiënten met hoofd-halskanker. Dit onderzoek onder leiding van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), toont aan dat door opvolging via PET-scan aanzienlijk minder patiënten een ingreep moeten ondergaan waarbij hun lymfeklieren verwijderd worden.

De term hoofd-halskanker, of kanker van het neus-, keel- en oorgebied (NKO-kanker), wordt gebruikt voor tumoren die ontstaan in de bovenste luchtwegen: de mondholte, de neus, de neus- en mondkeelholte, de keel en het strottenhoofd met de stembanden.

Bij 4% van de nieuwe gevallen van kanker op jaarbasis, betreft het hoofd-halskanker. Het aantal nieuwe diagnoses neemt echter jaarlijks toe. Het is de vierde meeste voorkomende kanker bij mannen en de gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Belangrijke risicofactoren voor hoofd-halstumoren zijn tabak- en alcoholgebruik en een virusinfectie door HPV.

Gecombineerde behandeling

“Wanneer hoofd-halskankerpatiënten ook uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals vertonen – en er sprake is van een lokaal gevorderde ziekte – kiezen we vaak voor een behandeling waarbij chemotherapie en bestraling gecombineerd worden”, zegt hoofdonderzoekster professor Sigrid Stroobants. Hoewel deze behandeling erg doeltreffend is, zal bij ongeveer 1 op de 5 patiënten nog een aanvullende chirurgische ingreep nodig zijn om de ziekte helemaal te bestrijden. Bij deze operatie – een zogenaamde halsklieruitruiming – worden de lymfeklieren in de hals verwijderd. Deze ingreep is echter niet zonder risico’s en kan op termijn leiden tot blijvende pijn en invaliderende schouderklachten. “Tot nu toe was het voor ons moeilijk om met conventionele scanners zoals CT, te voorspellen welke patiënten nog een grote aanvullende operatie nodig hadden en welke eigenlijk al genezen waren na de bestralingen. Daarom werden patiënten na de bestraling steeds nog aanvullend geopereerd”, legt professor Tim Van den Wyngaert (UZA) uit.

Overbodige ingrepen vermijden

Om te voorspellen of een aanvullende operatie na de bestralingen noodzakelijk is, maakten de onderzoekers gebruik van een PET-scan. “Wanneer een PET-scan geen overgebleven ziekte meer toont drie maanden na de bestralingen, is er 92% kans dat de ziekte ook effectief overwonnen is en verdere chirurgische behandeling achterwege kan gelaten worden. Om ook de overige 8% van de patiënten die mogelijk kunnen hervallen te kunnen opsporen, wordt het onderzoek best nog één keer herhaald 1 jaar na het stoppen van de behandeling. Bij 80% van de patiënten kunnen we zo de mogelijke risico’s en nevenwerkingen van een operatie vermijden, zonder de kans op genezing te verkleinen”, concludeert prof. Stroobants.

Snellere diagnose bij kanker zeer gewenst patiënt Irene Bex hoofd-halskanker
Lees ook: snellere diagnose bij kanker zeer gewenst

Regels interpretatie vastleggen

Verder toonden de onderzoekers aan dat het gebruik van gestandaardiseerde criteria om PET-scan beelden te beoordelen, kan helpen om meer betrouwbare diagnoses te stellen. “Het juist interpreteren van de PET-scan door de arts is uiteraard zeer belangrijk. In onze studie zagen we duidelijk dat dit kon verbeterd worden door gebruik te maken van vooraf vastgelegde regels. Met deze resultaten kunnen artsen dus onmiddellijk aan de slag in de dagelijkse praktijk”, meent professor Van den Wyngaert.

Studies zoals deze noodzakelijk om het gebruik van geavanceerde beeldvormingstechnieken, zoals PET-scan, te staven met wetenschappelijk bewijs van de rol die deze technieken kunnen spelen in de dagelijkse zorg van kankerpatiënten. Niet alleen kunnen artsen patiënten beter begeleiden in de meest geschikte behandeling voor hen, maar ook de kosten en complicaties van onnodige ingrepen kunnen zo vermeden worden.

PET-scan

Een PET-scan is een medische beeldvormingstechniek die gebruikmaakt van een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof (ook wel speurstof genoemd) die wordt ingespoten in het lichaam via een ader, om eventuele tumoren in het lichaam zichtbaar te maken. De toegediende speurstof lijkt sterk op de natuurlijke suiker glucose en wordt opgenomen door de tumorcellen. De hoeveelheid straling die vrijkomt bij een PET-scan is klein. De stof heeft geen bijwerkingen en verdwijnt na een korte tijd volledig uit het lichaam.

Bron: Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Gerelateerde artikelen

Het aantal patiënten met hoofd-halskanker neemt jaarlijks toe. Veel tumoren in het hoofdhalsgebied worden pas in een laat stadium opgespoord. Symptomen worden niet altijd herkend en deze tumoren groeien meestal…

Circa 3 procent van de gevonden tumoren in Nederland bevindt zich in het hoofd-halsgebied, leert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hoofd-halskanker kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven,…

Mensen die mogelijk worden geconfronteerd met kanker maken veel onzekere tijden door. Het wachten op de uitslag kan vooral psychisch zwaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld een biopt uit een gezwel is…

Hoofd-halskanker
Patiëntenverhaal keeltumor

In 2011 werd bij Bart Verdonk beenmergkanker geconstateerd. Sindsdien volgt hij een lange weg en kreeg hij onder meer te maken met heftige bijwerkingen van de medicatie. Van de ziekte…

Radiotherapeut-oncoloog Chris Terhaard van het UMC Utrecht geeft uitleg over de diagnose, het humaan papillomavirus (HPV) en de behandeling van de ziekte. Ongeveer 3000 mensen in Nederland krijgen ieder jaar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.