Blijf op de hoogte

Een longkankernetwerk wat is dat?

Wat houdt de samenwerking binnen Longkankernet in?

De samenwerking binnen het netwerk richt zich op de behandeling van patiënten met longkanker. De samenwerking wordt gebundeld in het programma ‘Longkankernet’ dat meerdere projecten bevat. Het programma heeft als uitgangspunt: ‘Het geven van excellente en innovatieve longoncologische zorg waar mogelijk dichtbij en rondom de patiënt en waar nodig op een andere locatie’.

De ziekenhuizen binnen Longkankernet opereren vanuit eenzelfde basisstrategie (excellente en innovatieve longoncologische zorg dichtbij en rondom de patiënt) met netwerkvorming als belangrijk speerpunt. Hiermee borgen we uniformiteit in behandeling en krijgt iedere patiënt dezelfde hoogstaande kwaliteit van zorg, dichtbij en rondom de patiënt georganiseerd.

Naast de gemeenschappelijke basiszorg kent iedere partner zijn eigen specifieke expertises en focusgebied(en). Binnen Longkankernet delen alle ziekenhuizen hun relevante kennis, faciliteiten, innovaties en ontwikkelingen met elkaar zonder grenzen of voorbehoud. Deze innovaties en ontwikkelingen worden zodanig ingezet en verder ontwikkeld, dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en professionals in het netwerk.

Door samen te werken kunnen we onze kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid vergroten door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en te implementeren. Dat komt uiteindelijk alle patiënten ten goede en daar is het ons om te doen.

Welke ziekenhuizen zijn aangesloten bij Longkankernet?

Longkankernet is gestart en vindt tot nader order plaats binnen de regio Zuidoost-Nederland. Op dit moment zijn de volgende ziekenhuizen aangesloten: Bernhoven, CWZ, Elkerliek, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc.

Wanneer kan een ziekenhuis zich aansluiten bij Longkankernet?

Ziekenhuizen treden vrijwillig toe tot Longkankernet. Dit betekent echter niet dat deelname vrijblijvend is. Binnen Longkankernet willen we een langdurige, intensieve samenwerking met elkaar aangaan vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde belangen. Daarnaast zien wij het streven naar een hoge kwaliteitsstandaard en de oprechte wil tot samenwerken als noodzakelijke voorwaarden voor het goed functioneren van het netwerk. Om het netwerk optimaal te laten functioneren dienen alle betrokken partijen bereid te zijn om de eigen relevante kennis, expertise en faciliteiten te delen. Deelname, delen en volledige transparantie in kwaliteitsregistratie tussen de leden is een voorwaarde tot deelname aan Longkankernet.

Wat is de meerwaarde van het netwerk voor patiënten, zorgprofessionals, instellingen en de maatschappij?

Meerwaarde van Longkankernet valt uiteen in een aantal perspectieven.  

Meerwaarde voor de patiënt  Meerwaarde voor de professional  Meerwaarde voor de instellingMeerwaarde voor de maatschappij  
Op elke plek in het netwerk dezelfde wijze van behandeling door afgestemde protocollen en longoncologische zorgpadenGebruik maken van elkaars expertise en (technologische) faciliteitenGebruik maken van elkaars expertise en (technologische) faciliteitenPatiënten ontvangen dicht bij huis de best passende longoncologische zorg
Overdracht van longoncologische zorg is naadloos op elkaar afgestemd, er zijn geen doubluresBij elkaar kennis opdoen / verder doorontwikkelen door stages of fellowshipsLongoncologische zorg voldoet aan de meest recente wetenschappelijke en professionele inzichten en blijft behouden binnen iedere instellingLongoncologische zorg voldoet aan de meest recente wetenschappelijke en professionele inzichten
Toegang tot wetenschappelijk onderzoek en trialsBreed scala beschikbaar aan opleidingen, bij- en nascholingDoelmatigheid vergroten door nieuwe longoncologische zorgconcepten te ontwikkelenNieuwe inzichten en innovaties worden snel gedeeld en zijn direct beschikbaar voor de patiënt
Verzekerd van een breed en kwalitatief hoogstaand longoncologische zorgaanbodProfessionals met specifieke expertise kunnen op meerdere plaatsen in het netwerk spreekuur houdenDoelmatig met mensen en middelen om gaanKosten worden beheerst doordat zowel onder- als overbehandeling worden teruggedrongen.  
Vrije keuze voor de patiënt voor die instelling die het beste past bij eigen behoeften en eigen longoncologische zorgnetwerk  Binnen netwerk verschillende accenten leggen en vaardigheden gericht op (door)ontwikkelen    

Waar is informatie te vinden over Longkankernet?

Tot op heden is er algemene informatie te vinden over Longkankernet op de site van de deelnemende ziekenhuizen en op deze pagina. Op dit moment werken we hard aan uitgebreide informatie die we in de toekomst beschikbaar willen stellen.

Wat zijn punten waaraan jullie de komende jaren binnen Longkankernet gaan werken?

Longkankernet wil vernieuwend zijn in de diagnostiek en zorg voor patiënten met longkanker. Dat verplicht tot het inslaan van nieuwe wegen. Longkankernet doet dat door het verrichten van onderzoek, het vernieuwen van de werkwijze en het overdragen van kennis en kunde. Dit doet Longkankernet in nauwe afstemming met de patiënten en diens naasten, en met de zorgprofessionals onderling. Door de gezamenlijke aanpak bereiken we meer.

De innovatieagenda bestaat voor de komende periode uit de volgende onderwerpen:

– Gezamenlijke kwaliteitsregistratie

Immunotherapie in het netwerk en thuisbehandeling

– Research in het netwerk

– Patiënten informatie

– Communicatie: Opstellen en uitwerking geven aan een PR plan voor Longkankernet

– EHealth

– Borging voor samenwerking pathologie en apotheek

– Borging voor samenwerking in eerste lijn in het netwerk met aandacht voor o.a. palliatieve zorg

– Educatie voor professionals/gezamenlijke scholingsprogramma’s

– Patiënten Adviesraad (PAR) voor netwerk; bouwen aan patiënt participatie

– Het door ontwikkelen van de innovatieagenda van het Longkankernet

Denken jullie dat er in de toekomst nog ziekenhuizen zullen bestaan die niet bij een netwerk zijn aangesloten voor het bieden van longkankerzorg?

Wij zijn Longkankernet gestart met een visie om alle patiënten met longkanker excellente en innovatieve longoncologische zorg te kunnen bieden. Relevante kennis en faciliteiten worden beschikbaar gesteld aan het hele netwerk en worden zodanig ingezet en verder ontwikkeld dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en professionals in het netwerk. Op deze manier wordt er door Longkankernet een meerwaarde gecreëerd voor patiënten, de professionals, de deelnemende instellingen, als ook voor de maatschappij. Wij denken dat de meeste ziekenhuizen in de toekomst aangesloten zullen zijn bij een netwerk of een samenwerkingsverband om de beste longkankerzorg te kunnen bieden aan patiënten.

Wil je zelf nog iets vertellen over het netwerk dat we niet gevraagd hebben?

Het opzetten van een zorgnetwerk alleen is onvoldoende. Het creëren van een veilige aanspreekcultuur en het implementeren van verbeter cycli zijn onontbeerlijk. Hiernaast is innovatie essentieel. De diagnostiek en behandeling van deze ziekte verandert enorm snel.  Door het gebruik van een jaarlijkse innovatiekalender hopen we ook dit te kunnen borgen in het netwerk. En dat gehele proces kan uitsluitend gedijen door professioneel management, want zorgprofessionals en patiënten kunnen dat echt niet alleen. We hebben er vertrouwen in dat we alle ingrediënten voor succes hebben maar we moeten het natuurlijk nog wel “even” bewijzen.

Daarnaast kunnen we melden dat sinds 1 december van dit jaar, Noortje Koolen is gestart als projectmanager binnen Longkankernet. Haar aanstelling is dankzij alle partners mogelijk gemaakt. Samen met de zorgprofessionals van alle betrokken partners werkt ze eraan om de longoncologische zorg verder te innoveren. Noortje richt zich op de algemene processen binnen het netwerk, als mede ook het implementeren en vervolgen van de eerdergenoemde innovatieagenda.

Gerelateerde artikelen

Voordat longkanker ontstaat kunnen voorstadia worden gevonden in de luchtwegen. Slechts de helft hiervan groeit daadwerkelijk uit tot longkanker, terwijl andere verdwijnen of goedaardig blijven. Onder de microscoop zien deze…

Voor de behandeling van longkanker bestaan diverse therapieën: chemotherapie, radiotherapie, targeted therapy en immunotherapie. Momenteel zijn voor immunotherapie twee geneesmiddelen geregistreerd in Nederland. Om niet onnodig medicijnen te geven aan…

De laatste jaren zijn er veel mogelijkheden bijgekomen voor de behandeling van uitgezaaide longkanker. Tot 2010 was chemotherapie de enige vorm van behandeling die op grote schaal werd toegepast. Sindsdien…

Voor een goede, gerichte behandeling van longkanker is een precieze diagnose essentieel. Nu de diagnosemogelijkheden zich snel ontwikkelen en uitbreiden, wordt ook de behandeling steeds beter. Prof. dr. Ed Schuuring…

Binnen enkele jaren zal slechts een buisje bloed nodig zijn om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc. Een nieuwe bloedtest kan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.