Blijf op de hoogte

Artsen en verpleegkundigen werken samen voor beste behandeling longkankerpatiënt

Prof. Dr. Joachim Aerts is hoofd van de afdeling longgeneeskunde in het Erasmus MC. Hij zet zich in voor een goede samenwerking tussen verschillende specialismen en tussen ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg voor elke patiënt optimaal te laten zijn.

Samenwerking

Longkanker is een complexe ziekte waarbij samenwerking van specialisten essentieel is. Artsen van oncologische expertisecentra adviseren in het multidisciplinair overleg (MDO) artsen in lokale ziekenhuizen. “Laagdrempelig contact met collega’s is hierbij cruciaal. Daarom hebben wij Longkankernetwerk Zuid West Nederland opgezet om behandelingen te stroomlijnen. Als een lokaal ziekenhuis een patiënt niet (meer) kan behandelen, moet hij doorverwezen worden naar een academisch ziekenhuis waar wellicht nog andere mogelijkheden zijn. Andersom werken wij nauw samen met de artsen in lokale ziekenhuizen om, als het kan, een patiënt weer terug te plaatsen voor bijvoorbeeld een aanvullende behandeling met chemotherapie. Deze therapie wordt in de meeste ziekenhuizen aangeboden en dan is het onnodig dat een patient in een academisch ziekenhuis behandeld wordt.” Het is belangrijk het proces te stroomlijnen, zodat elke patiënt, waar dan ook inNederland op dezelfde manier toegang heeft tot optimale kwaliteit van zorg.

Behandeling longkanker

“Bij ons in het Erasmus MC krijgen wij vaak patiënten te zien die al gediagnosticeerd zijn met longkanker in een ander ziekenhuis. Soms zijn zij daar ook al behandeld, maar ontstond er progressie van de ziekte tijdens de behandeling of sloeg de behandeling niet aan. Zij komen bij ons bij het expertisecentra longoncologie terecht.” In overleg met de patiënt wordt er een behandelmethode gekozen. “De meeste patiënten hebben de diagnose al een tijdje geleden gehad en hebben daardoor niet veel bedenktijd nodig over de vraag of zij een aanvullende behandeling willen. Anders zouden zij niet gekomen zijn naar het Erasmus MC. Wij geven voorlichting en plannen een intakegesprek in bij een oncologieverpleegkundige.” De verpleegkundige speelt een cruciale rol in de behandeling. De longarts richt zich voornamelijk op wat de behandeling inhoudt en de verpleegkundige gaat meer in op de praktische zaken als de mogelijke bijwerkingen en effecten van de behandeling en de impact op het leven van de patiënt. Deze nauwe samenwerking tussen arts, verpleegkundige en patiënt helpt de patiënt een keuze te maken. Daarna wordt er zo snel mogelijk gestart met een (combinatie van) behandeling(en). “De patiënt blijft tijdens de behandeling regelmatig op controle komen bij de longarts en de oncologieverpleegkundigen.

Betrokken specialisten

De longarts is het medisch aanspreekpunt voor de patiënt. Daarnaast speelt bij de diagnose ook de patholoog een belangrijke rol. Een patholoog stelt op basis van een afgenomen stukje tumorweefsel vast of het kanker betreft en werkt vervolgens samen met de moleculair biologen om vast te stellen of er sprake is van een bepaalde genmutatie waarvoor een gerichte behandeling mogelijk is. “Daarnaast is het ook heel belangrijk om te overleggen met de verschillende deelspecialisten als chirurgen, neurologen, radiotherapeuten en immunologen. Wij coördineren overleggen onderling en kunnen op basis van onze gezamenlijke ervaring en kennis het beste advies geven.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door MSD. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, MSD heeft geen invloed op de inhoud gehad.

NL-NON-00256

Gerelateerde artikelen

Longkankerpatiënt Etienne en Lidia van Longkanker Nederland vertellen in deze video over de beschikbare informatie en begeleiding voor patiënten die een beslissing moeten maken over hun behandelplan. Etienne gaat in...

Voor de juiste behandeling maakt de longarts onderscheid in vier verschillende stadia van de ziekte

Er zijn verschillende typen en stadia van longkanker en daarmee verschillende behandelingen. Voor de keuze van de best passende behandeling is shared decision making essentieel. Wat is het precies? En wat is de rol van de arts én van de patiënt hierin? Longarts Christi Steendam van het Amphia Ziekenhuis in Breda legt het uit.

De afgelopen tien jaar zijn recente behandelingen voor longkanker snel belangrijk geworden. We hebben het dan over immuuntherapie en doelgerichte therapie. Onderzoek van een biopt in het laboratorium speelt bij deze ontwikkeling een grote rol. Patholoog Daniëlle Cohen legt het uit.

De longarts heeft verschillende onderzoeken tot zijn of haar beschikking om de juiste diagnose te stellen. De diagnose start meestal met radiologische onderzoeken om een beeld te krijgen van de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen elders in het lichaam.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.