Blijf op de hoogte

Balans in je leven vinden na de diagnose longkanker

Kankervrij verklaard worden is een gelukkige dag voor het leven van een patiënt met longkanker. Echter het herstelproces is nog lang niet voorbij. Dr. Judith Herder is oncologisch longarts in het Meander Ziekenhuis in Amersfoort en vertelt over haar ervaring met patiënten.

Moe van de longkanker

“Zelfs als een patiënt “kankervrij” is verklaard, blijft vaak de onzekerheid. Bovendien zijn veel patiënten erg moe. Je komt nooit meer op de topconditie die je had voordat je ziek werd. Die vermoeidheid heeft ook een enorme impact op het leven.” Mensen moeten opnieuw leren hoe hun energie te verdelen. “Het begint met accepteren dat je nooit meer helemaal zo wordt als voor de diagnose. De ziekte en behandeling doen heel wat met je, zowel fysiek als mentaal.

Oncologische revalidatie

Patiënten kunnen ten tijde of na afloop van de chemotherapie in een revalidatietraject stappen. Er is enkel een vergoeding beschikbaar als de revalidatie door een multidisciplinair team wordt uitgevoerd. “Een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist en revalidatiearts werken daarin nauw samen. Ik als longarts ben enkel de verwijzer. Het liefst zou ik een consulent ondersteunende zorg inzetten om samen met de verpleegkundig specialist te bepalen waar de patiënt het best terecht kan. We zijn nu hard bezig dit project op te pakken. Er is veel meer aanbod van zorg zowel binnen als buiten het ziekenhuis dat beschikbaar is. Echter artsen en verpleegkundigen zijn niet altijd goed genoeg op de hoogte.”

“Een ondersteuningsconsulent moet goed op de hoogte zijn van wat er op het gebied van longkankerzorg beschikbaar is in het ziekenhuis en in de regio en op basis van de rapportage van de patiënt en de arts, en in overleg met de patiënt een keuze maken.” Naast dat oncologische revalidatie van grote toegevoegde waarde is voor de patiënt, vindt dr. Herder het ook een aanrader omdat het voor een patiënt ook heel leuk is om mee te maken. “Ik zeg altijd tegen mensen: zie het niet als iets wat je moet doen, maar iets waarbij je plezier gaat hebben. En dat is meestal ook echt zo. Patiënten hebben enorm veel baat bij het traject en bij het leren kennen van andere patiënten met kanker die precies begrijpen waar je op dat moment doorheen gaat.” Contact met andere patiënten met longkanker wordt ook door de patiëntenvereniging Longkanker Nederland georganiseerd en er zijn een aantal besloten groepen op Facebook, waar mensen met elkaar in gesprek gaan over hun beleving van de ziekte en het traject erna.

Survivorship

Mensen met longkanker leven tegenwoordig langer dan verwacht. Bijvoorbeeld immuuntherapie of doelgerichte therapie kan het leven van patiënten met longkanker, die voor deze therapieën in aanmerking komen, aanzienlijk verlengen terwijl een relatief goede kwaliteit van leven behouden blijft. “Voor longartsen is dit nog relatief nieuw en we moeten leren hoe daarmee om te gaan. Daarbij komt ook dat schade van behandeling op langere termijn nu wel belangrijk is om in overweging te nemen om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden. Hoe ziet de toekomst van een patiënt er nu uit? Vragen als: word ik afgekeurd? Wat bekent dat als ik straks nog 20 jaar leef? Bij deze vragen zou de consulent ondersteunende zorg ook een mooie bijdrage kunnen leveren.” Mensen moeten een nieuwe balans in hun leven vinden. Maak het bespreekbaar, raadt dr. Herder aan. “Dat geldt ook voor dokters en verpleegkundigen. Samen komen we tot de beste zorg.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door MSD. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, MSD heeft geen invloed op de inhoud gehad.

NL-NON-00255

Gerelateerde artikelen

Vanaf 1 februari 2022 staat op longkankernederland.nl een compleet overzicht van alle lopende studies of klinische onderzoeken naar de behandeling van longkanker. Dit overzicht komt van het online portaal Heyleys.nl,…

Longkankerpatiënt Etienne en Lidia van Longkanker Nederland vertellen in deze video over de beschikbare informatie en begeleiding voor patiënten die een beslissing moeten maken over hun behandelplan. Etienne gaat in...

Voor de juiste behandeling maakt de longarts onderscheid in vier verschillende stadia van de ziekte

Er zijn verschillende typen en stadia van longkanker en daarmee verschillende behandelingen. Voor de keuze van de best passende behandeling is shared decision making essentieel. Wat is het precies? En wat is de rol van de arts én van de patiënt hierin? Longarts Christi Steendam van het Amphia Ziekenhuis in Breda legt het uit.

De afgelopen tien jaar zijn recente behandelingen voor longkanker snel belangrijk geworden. We hebben het dan over immuuntherapie en doelgerichte therapie. Onderzoek van een biopt in het laboratorium speelt bij deze ontwikkeling een grote rol. Patholoog Daniëlle Cohen legt het uit.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.