Uit onderzoek van de University of Sydney blijkt dat vrouwen die zijn opgenomen met ernstige hartkwalen, de helft minder kans hebben om de juiste behandeling te krijgen en na ontslag uit het ziekenhuis tweemaal vaker overlijden dan mannen.

Dit vormt wederom bewijs dat de verschillen in behandeling van hartproblemen tussen mannen en vrouwen ver uit elkaar liggen en er een andere aanpak nodig is. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Medical Journal of Australia.

Onderzoeksopzet

In deze nieuwe studie naar 2898 patiënten (2183 mannen, 715 vrouwen) komen sterke inzichten naar voren die van invloed kunnen zijn op de behandeling van hartkwalen en gunstigere gezondheidsuitkomsten voor vrouwen.

De onderzoekers concentreerden zich op patiënten met ST-Elevatie Myocardinfarct (STEMI). De reden hiervoor is volgens professor Clara Chow dat de symptomen van dit type hartinfarct en de diagnose tamelijk consistent zijn en patiënten een gestandaardiseerd behandelplan zouden moeten krijgen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen met STEMI was 66,6 jaar en die van mannen 60,5 jaar. Een STEMI is bij ongeveer 20 procent van alle hartaanvallen de oorzaak.

Belangrijkste uitkomsten

  • Vrouwen hadden minder kans op hartkatheterisatie of herstel van de bloedvoorziening (revascularisatie)
  • Ze hadden minder kans op tijdige revascularisatie of primaire dotterbehandeling
  • Zes maanden na opname was de kans op nieuwe cardiovasculaire voorvallen en sterfte hoger voor vrouwen
  • Na ontslag uit het ziekenhuis ontvingen significant minder vrouwen dan mannen bètablokkers, statines en verwijzingen voor hartrevalidatie

Reden voor onderbehandeling nog onduidelijk

Chow: “Ons onderzoek is verricht naar patiënten in 41 Australische ziekenhuizen. De redenen voor onderbehandeling van vrouwen in vergelijking met mannen zijn niet duidelijk. Mogelijk is er nog onvoldoende bewustzijn van het hoger risico dat vrouwen lopen bij een STEMI. Een andere mogelijkheid is dat de risico’s meer subjectief worden beoordeeld in plaats van het toepassen van meer betrouwbare, objectieve risicovoorspellingstools.

Dat doet Chow geloven dat er meer onderzoek nodig is om te ontdekken waarom vrouwen met ernstige hartaanvallen onvoldoende worden onderzocht en er dringend op zoek moet worden gegaan naar manieren om deze ongelijkheid in behandeling te verbeteren.

Wat is een STEMI?

Een STEMI vindt plaats wanneer er sprake is van een plotselinge en volledige blokkering van de bloeddoorstroming naar het hart, waardoor er een zuurstoftekort ontstaat en de hartspier wordt beschadigd. Een STEMI-diagnose wordt meestal gemaakt door een elektrocardiogram (ECG) te maken. Als de lijn op het ECG op een bepaalde manier afwijkt, is sprake van een verhoging (elevatie) van het lijnsegment tussen punt S en punt T. Deze hartinfarcten kunnen een plotselinge dood veroorzaken als gevolg van ventrikelfibrilleren (een ernstige hartritmestoornis) of acuut hartfalen (wanneer het hart niet genoeg bloed kan pompen).