Ben jij dol op het maken van wandelingen? Probeer het tempo de volgende keer dan iets op te hogen. Wetenschappers van vijf Engelse universiteiten veronderstellen namelijk dat deze kleine aanpassing je leven zou kunnen verlengen.

50.225 wandelaars

Voor hun studie, die recent is verschenen in the British Journal of Sports Medicine, analyseerde het team elf eerdere studies die plaatsvonden tussen 1994 en 2008. In totaal betrokken deze de gegevens van 50.225 wandelaars.

De wetenschappers verzamelden informatie over het ritme waarop de deelnemers wandelden, die zij konden omschrijven als ‘traag’, ‘gemiddeld” of ‘snel’.

Een snel ritme werd beschouwd als een tempo van 5 à 7 kilometer per uur of werd gemeten door de snelheid te bepalen waarbij iemand een beetje buiten adem raakte of ging zweten.

Vervolgens werden deze gegevens vergeleken met de sterftecijfers. De wetenschappers hielden hierbij ook rekening met andere factoren, zoals leeftijd, sekse en BMI.

Snel wandelen, minder risico

Uiteindelijk zag het team dat hoewel een gemiddelde wandelsnelheid was verbonden aan 20% minder risico om vervroegd te overlijden, het wandelen op een snel tempo was gerelateerd aan 24% minder risico.

Daarnaast bleken ‘gemiddelde wandelaars’ 24% minder kans te hebben om te overlijden als gevolg van een cardiovasculaire ziekte en snelle wandelaars 21% minder kans.

Sekse en BMI leken de uitkomsten niet te beïnvloeden.

Met name voordelig voor ouderen

Opvallend was dat vooral senioren van een snelwandeltempo bleken te profiteren. Zo hadden de zestigplussers in de studies 46% minder risico om te overlijden als gevolg van een cardiovasculaire ziekte in het geval zij op een gemiddeld tempo liepen en dit percentage steeg naar 53% bij een sneller tempo.

De wetenschappers concluderen dat de resultaten van hun studie het belang van het wandeltempo laten zien. Op een hoge snelheid lopen is een goede manier om de hartslag te versnellen en de gezondheid van het hart te verbeteren. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een oorzaak-gevolgrelatie.