Heb jij regelmatig moeite om in slaap te vallen? Wetenschappers van the Baylor University veronderstellen de oplossing te hebben gevonden. Het maken van een to-do-lijst, net voor bedtijd, zou helpen om je hoofd leeg te maken.

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs verschenen in the Journal of Experimental Psychology.

Toekomstige of volbrachte taken

Aan de studie namen in totaal 57 studenten mee tussen de 18 en 30 jaar oud. Zij werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep werd gevraagd om vijf minuten voor het slapengaan een to-do-lijst voor de volgende dag te maken. De anderen moesten deze tijd benutten om al volbrachte taken op te schrijven.

Twee perspectieven

De wetenschappers kozen niet zomaar voor deze tweedeling. Ze stellen dat er over het algemeen twee perspectieven bestaan om zo goed mogelijk voor bedtijd te ontspannen. Aan de ene kant zijn er mensen die stellen dat het schrijven over de toekomst tot minder zorgen leidt en aan de andere kant zijn er partijen die veronderstellen dat het schrijven van voltooide taken de stress doet afnemen.

Half 11 naar bed

Om de breinactiviteit van de deelnemers te meten maakte het team gebruik van polysomnografie. Dit is een methode voor slaaponderzoek waarbij verschillende fysiologische parameters worden opgenomen.

Alle studenten werden gevraagd om half 11 naar bed te gaan en in een gecontroleerde omgeving te slapen. Het was verboden om technologie te gebruiken.

To-do-lijst effectief

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat het maken van een to-do-lijst voor de volgende dag de deelnemers hielp om sneller in slaap te vallen. Aan de andere kant was dit ook het geval voor de studenten die volbrachte taken hadden opgeschreven.

Meer onderzoek nodig

Hoewel er sprake lijkt te zijn van een duidelijk verband, stellen de wetenschappers dat het aantal deelnemers te klein was om van een oorzaak-gevolgrelatie te spreken. Ze stellen dan ook dat er meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van een to-do-list te bewijzen. Hierbij zou ook rekening gehouden moeten worden met de mate van angst en depressie.