Blijf op de hoogte

Bimodale hooroplossing bij gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen voor enorme onzekerheid zorgen. De straat op gaan is er voor deze groep vaak niet meer bij uit angst zich niet aan te kunnen passen aan verschillende luister- en spraaksituaties. Op welke manier mensen met aanzienlijk gehoorverlies toch de mogelijkheid kunnen hebben tot een verbeterd gehoor leggen prof. Johan Frijns (LUMC) en Kristof De Ceulaer, Product Manager bij Advanced Bionics (AB) uit.

Welke indicaties zijn er voor cochleaire implantatie en is daar iets in veranderd de afgelopen jaren?

Frijns: “Cochleaire implantatie is een operatie die bedoeld is voor doof-geboren kinderen, vroeg-dove volwassenen die desondanks verstaanbaar spreken en postlinguaal dove volwassenen en kinderen. Deze laatste groep zijn mensen die doof zijn geworden nadat zij zich gesproken taal eigen hebben gemaakt. Deze personen hebben meestal matig tot zeer ernstig gehoorverlies in de lage frequenties en zeer ernstig (≥80 dB HL) gehoorverlies in de middelste en hoge spraakfrequenties.”

Wat zijn daarvan de implicaties?

Frijns: “Voor doof-geboren jonge kinderen is een cochleair implantaat (CI) gunstig voor de ontwikkeling van het auditieve systeem en maakt daarmee ook de verwerving en ontwikkeling van gesproken taal mogelijk. Veel van deze kinderen volgen bijvoorbeeld regulier basisonderwijs.

Ook voor postlinguaal doven is spraakverstaan met een CI goed mogelijk. Pre-operatief ligt bij deze groep de foneemscore gemiddeld op 30% met een optimaal hoortoestel, terwijl deze groep na twee à drie weken met een CI al meer dan 50% scoort op dezelfde test en na 1 jaar zelfs meer dan 80%.”

Wat zijn de mogelijkheden/resultaten met CI in geval van restgehoor?

Frijns: “In het geval van restgehoor spelen er twee dingen mee. Allereerst is de kans op verbeterd spraakverstaan met een CI groter met meer restgehoor. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer zenuwvezels in het slakkenhuis zijn die het CI nog goed kan stimuleren. Daarnaast zal bij het plaatsen van een CI getracht worden het restgehoor te sparen. Dit maakt het mogelijk het gehoor gecombineerd elektrisch en akoestisch te stimuleren.”

Waarom is het belangrijk om goed te kunnen horen met beiden oren?

Frijns: “Het hoofd werkt als een tussenschot dat als het ware een schaduw produceert, waardoor geluid minder luid wordt waargenomen aan de kant waar het niet binnenkomt. Met twee CI’s of een CI aan één kant en een hoortoestel aan de andere (bimodale stimulatie) kan dit hoofdschaduweffect opnieuw worden benut. Dit kan een kleine maar belangrijke verbetering in het verstaan in achtergrondlawaai opleveren. Ook wordt het hierdoor beter mogelijk om te bepalen of geluiden van links of van rechts komen.”
Bimodale hooroplossing bij gehoorproblemen Advanced Bionics
AB copyright/Image provided courtesy of Advanced Bionics

[row][half]

Normaal gehoor
1. Bij een normaal gehoor vangt de oorschelp vangt geluidsgolven op.
2. De geluidsgolven laten het trommelvlies en de drie middenoorbeentjes trillen.
3. De vibraties stimuleren de haarcellen.
4. De haarcellen converteren de vibraties naar een elektrisch signaal dat wordt gestuurd naar de gehoorzenuw.
5. De gehoorzenuw verstuurt de impulsen naar de hersenen, waar ze als geluid worden geïnterpreteerd.

[/half][half]

Horen met een CI

1. Microfoons vangen de geluidsgolven op bij het oor.
2. De geluidsgolven worden door de spraakprocessor omgezet in gedetailleerde, digitale signalen.
3. De magnetische zendspoel verstuurt de digitale signalen naar het implantaat en de elektrode-array in het binnenoor.
4. De elektrode-array geeft de elektrische signalen af aan de gehoorzenuw.
5. De gehoorzenuw verstuurt de impulsen naar de hersenen, waar ze als geluid worden geïnterpreteerd.

[/half][/row]

Sinds enkele maanden is de bimodale hooroplossing van Advanced Bionics en Phonak beschikbaar op de Nederlandse markt. Wat houdt het precies in en wat is hierin baanbrekend?

De Ceulaer: “Horen met twee oren is écht wel belangrijk voor iedereen. Advanced Bionics is een belangrijke speler in de cochleaire implantaatindustrie. In 2009 ging AB samenwerken met Phonak (fabrikant van hightech hoortoestellen) waardoor twee belangrijke firma’s uit de hoorbranche zijn samengebracht. Al snel resulteerde deze nauwe samenwerking in nieuwe ontwikkelingen. Recent is daar ook de Naída bimodale hooroplossing aan toegevoegd, d.w.z. een specifiek Phonak hoortoestel dat communiceert met een cochleair implantaat van AB aan het andere oor.”

Wat maakt deze Naída Bimodale Hooroplossing zo uniek?

De Ceulaer: “Zoals gezegd kunnen mensen die aan het ene oor een CI hebben van AB dit CI nu laten samenwerken met hun Naída Link hoortoestel aan het andere oor. Dit Phonak hoortoestel is daarmee het eerste en enige hoortoestel dat speciaal ontworpen is om samen te werken met het Naída cochleair implantaatsysteem van AB. Beide toestellen staan met elkaar in verbinding en kunnen bovendien met elkaar communiceren. Dit is een groot voordeel dat géén enkele andere combinatie van een hoortoestel en cochleair implantaat kan bieden.”

Wat levert dit voor de drager van het cochleair implantaat precies op?

De Ceulaer: “Het hoortoestel biedt u onder andere luidheid en een warmer geluid. Uw cochleair implantaat biedt u meer helderheid. Wanneer de apparaten samenwerken, bieden ze het rijke geluid dat u graag wilt en het spraakverstaan dat u nodig heeft.

In de Naída Bimodale Hooroplossing gaan beide toestellen het geluid ook op dezelfde manier verwerken, waardoor ze mooi met elkaar in balans zijn. De gekoppelde volume- en programmaregeling maakt het dan weer eenvoudiger en aangenamer om met een combinatie van deze apparaten te horen ten opzichte van het gebruik van een CI en een willekeurig ander hoortoestel.“

Meer informatie kunt u vinden via www.AdvancedBionics.nl of volg hen op Facebook.

Advanced Bionics

Gerelateerde artikelen

Wanneer u toe bent aan het gaan dragen van een hoortoestel dan zijn er wel wat dingen die u van tevoren wilt weten. Dat lijkt ons niet meer dan logisch…

In 2013 kreeg Nanouk (21) de diagnose bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison). Ze was toen 14 jaar. Er gingen heel wat jaren aan vooraf voordat bij haar de juiste diagnose werd…

Iedereen die lang genoeg leeft, zal op den duur te maken krijgen met een slecht gehoor. De haarcellen in het slakkenhuis van het oor worden gedurende iemands leven zwaar belast,…

Wie denkt aan hoortoestellen zal niet meteen stilstaan bij het wonderlijke stukje techniek dat dit eigenlijk is. Ondanks de spectaculaire ontwikkeling van het apparaat door de eeuwen heen, is haar…

Het cochleair implantaat maakt een snelle ontwikkeling door, voornamelijk als gevolg van voortschrijdende technologie. Tegelijkertijd blijkt het hulpmiddel ook te helpen bij bepaalde gevallen van tinnitus. Tijd om contact te…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.