Blijf op de hoogte

Nierziekten een verborgen epidemie

Het is tijd voor een constructieve verandering in het beleid rondom nierzorg. Cijfers uit het recent gepubliceerde rapport van de International Society of Nephrology (ISN) laten zien dat het aantal mensen met een nierziekten schrikbarend hoog is. Toch is het grote publiek zich hier niet bewust van.

Nierziekten worden in veel opzichten nog onderschat. Dat komt vooral omdat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van hun verminderde nierfunctie. Het is in het algemeen een sluipende aandoening, die uiteindelijk kan leiden tot nierfalen, waarvoor dialyse nodig is of een niertransplantatie. Daarnaast geven nierziekten ook een hoger risico op hart- en vaatziekten en infecties.

850 miljoen met een vorm van nierziekte

Volgens het ISN wordt wereldwijd het aantal mensen met een nierziekte geschat op 850 miljoen. Dat is ongeveer het dubbele van het aantal mensen met diabetes (422 miljoen) en 20 keer meer dan de prevalentie van kanker wereldwijd (42 miljoen).

Deze cijfers laten zien dat nierziekten een van de meest voorkomende ziekten wereldwijd zijn, maar de omvang van dit gezondheidsprobleem nog onvoldoende op de kaart staat. “Het is hoog tijd om nierziekten meer aandacht te geven in de vorm van publiekscampagnes en preventie”, zegt professor David Harris (ISN).

Chronische nierziekten

Vooral chronische nierziekten, waarvan sprake is als afwijkingen aan de nier of nierfuncties langer dan 3 maanden aanhouden, komen het vaakst voor. Wereldwijd heeft 10,4% van de mannen en 11,8% van de vrouwen een chronische nierziekte. Tussen de 5,3 en 10,5 miljoen mensen vereisen dialyse of een transplantatie. Dit zijn noodzakelijke behandelingen die niet iedereen ontvangt door gebrek aan middelen of financiële barrières. Dat is zorgelijk want acute nierschade kan leiden tot nierfalen in de toekomst.

Lees ook het ervaringsverhaal van Bjorn

Sterfte door nieraandoeningen

Niet alleen de aantallen zijn een indicatie van wat een ‘verborgen’ epidemie genoemd mag worden. Ook de uitkomsten van nierziekten zijn zeer ongunstig. De gemiddelde gestandaardiseerde leeftijdssterfte als gevolg van lage nierfunctie, is 21 sterfgevallen per 100.000.

Met name het aantal dodelijke hart- en vaatziekten als gevolg van chronische nieraandoeningen is enorm, vertelt Mark Okusa (ISN): “Het sterftecijfer onder mensen met nierziekten is ongelooflijk hoog als je het bijvoorbeeld vergelijkt met aids. Dat cijfer is “slechts” 1,9 sterfgevallen per 100.000, maar daar wordt veel meer aandacht aangegeven en hiv wordt hoog aangevoerd als gezondheidsprobleem.”

Nederland

Volgens cijfers van de Nierstichting hebben ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders chronische nierschade. 40% (680.000 mensen) daarvan weet dat niet. De klachten ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is.

Gerelateerde artikelen

De darm verteert, de nier reageert: onze nieren voelen aan wanneer ze harder moeten werken. Wanneer de darm meer afvalstoffen produceert, zetten de nieren de uitscheiding een tandje hoger. Dat…

In de afgelopen dertig jaar is de levensduur van een getransplanteerde nier sterk verbeterd: tussen 1986 en 1995 functioneerde 75% van de getransplanteerde nieren na vijf jaar nog steeds. In…

De noodzakelijke niertransplantatie voor Urwin Potmis bracht veel spanning in zijn doorgaans hechte familie. Zijn appèl op zijn broer en zussen stuitte op principiële bezwaren en onbegrip. Het Nierteam kon…

Onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen hebben ontdekt dat nefronoftise, een zeldzame erfelijke nierziekte, niet alleen een kinderziekte is maar ook bij volwassenen voorkomt. In de studie onder…

Een flink deel van de donornieren die van overleden donoren komen, gaan na transplantatie niet direct functioneren. Promovenda Leonie Wijermars van het Leids Universitair Medisch Centrum ontdekte hoe dat komt:…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.