Blijf op de hoogte

Getransplanteerde nier functioneert langer

In de afgelopen dertig jaar is de levensduur van een getransplanteerde nier sterk verbeterd: tussen 1986 en 1995 functioneerde 75% van de getransplanteerde nieren na vijf jaar nog steeds. In 2016 was dat al 84%. Maar de vooruitgang stagneert. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van nierspecialist Maarten Naesens van de KU Leuven.

Duur verder verlengen

Een getransplanteerde nier gaat gemiddeld 15 à 20 jaar mee. Als die nier stopt met werken, dan komt de patiënt weer op de wachtlijst voor een nieuwe niertransplantatie terecht. Een tweede of zelfs derde maal transplanteren, wordt sterk bemoeilijkt doordat geen goede match meer gevonden wordt tussen donor en ontvanger. In de praktijk houdt dat in dat de patiënten langdurig of vaak levenslang weer naar dialyse moeten. Om al die problemen te vermijden, is het noodzakelijk de levensduur van transplantnieren te verlengen.

Vooruitgang in afgelopen jaren

Er is al behoorlijk wat verbetering hierin gekomen, legt professor Maarten Naesens van de KU Leuven en UZLeuven uit. “Met de gegevens van meer dan 100.000 ontvangers van over heel Europa van 1986 tot 2016 zien we dat er in dertig jaar tijd een mooie vooruitgang is geboekt. Tussen 1986 en 1995 functioneerde 87% van de getransplanteerde nieren één jaar na de transplantatie nog steeds. Na vijf jaar was dat nog 75%. Tussen 2006 en 2015 was dat gestegen tot 92% één jaar na de transplantatie en 84% na vijf jaar.”

Dat is goed nieuws, maar toch is er een belangrijke kanttekening, vervolgt Naesens. “Die vooruitgang is vooral geboekt in de periode van 1986 tot 2000. De laatste 15 jaar zien we niet zoveel verbetering meer. Deze gegevens bevestigen wat we in het ziekenhuis ook al merkten. In vergelijking met andere domeinen uit de geneeskunde is dat frappant.”

Nierschade: van preventie tot transplantatie
Lees ook: nierschade: van preventie tot transplantatie

Verklaring stagnatie

“Tegen de verwachtingen in heeft de stagnatie niets te maken met het veranderde profiel van donoren en ontvangers. De laatste jaren zijn die beiden gemiddeld ouder geworden, met meer kans op ziektes. Maar zelfs als we hier rekening mee houden, verklaart dat de stagnatie in de levensduur van een getransplanteerde nier niet.” De vraag is wat de oorzaak dan wel is.

De verklaring voor deze stagnatie ligt in de manier van behandelen, concludeert Naesens: “De medicatie die we nu nog altijd gebruiken om afstoting van een nier te voorkomen, dateert uit de jaren ’90. Uiteraard is onze wetenschappelijke kennis de laatste 15 jaar toegenomen, maar dat heeft zich niet vertaald in betere medicijnen. Dat betekent dat er duidelijk nood is aan innovatie op het vlak van niertransplantatie.”

Bron: KU Leuven

Gerelateerde artikelen

De darm verteert, de nier reageert: onze nieren voelen aan wanneer ze harder moeten werken. Wanneer de darm meer afvalstoffen produceert, zetten de nieren de uitscheiding een tandje hoger. Dat…

Het is tijd voor een constructieve verandering in het beleid rondom nierzorg. Cijfers uit het recent gepubliceerde rapport van de International Society of Nephrology (ISN) laten zien dat het aantal…

De noodzakelijke niertransplantatie voor Urwin Potmis bracht veel spanning in zijn doorgaans hechte familie. Zijn appèl op zijn broer en zussen stuitte op principiële bezwaren en onbegrip. Het Nierteam kon…

Onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen hebben ontdekt dat nefronoftise, een zeldzame erfelijke nierziekte, niet alleen een kinderziekte is maar ook bij volwassenen voorkomt. In de studie onder…

Een flink deel van de donornieren die van overleden donoren komen, gaan na transplantatie niet direct functioneren. Promovenda Leonie Wijermars van het Leids Universitair Medisch Centrum ontdekte hoe dat komt:…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.