De behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de afgelopen jaren sterk toegenomen door de vergrijzing en de noodzaak langer thuis te blijven wonen. Dit constateert Annemieke Blokker van zorgorganisatie Valkenhof. “Het is een goede zaak om ouderen specialistisch te laten revalideren, in plaats van in de reguliere revalidatie.”

Wat is het verschil tussen reguliere en geriatrische revalidatie?

“Gaat het om geriatrische revalidatie, dan gaat het om behandeling die veelzijdig en complex van aard is. De complexiteit manifesteert zich vaak rond somatische, psychische en vaak ook gedragsgerelateerde problemen. Men revalideert bijvoorbeeld vanwege een nieuwe heup, maar heeft een jaar geleden niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opgelopen vanwege een CVA (beroerte). NAH kan een gedragsverandering teweeg brengen, die ook tijdens de revalidatiefase nazorg vraagt. Bovendien hebben kwetsbare ouderen vaak een mantelzorger nodig voor het voeren van regie. Geriatrische revalidatie onderscheidt zich met name van de reguliere revalidatie vanwege bovengenoemde aspecten, gecombineerd met het actief betrekken van mantelzorgers binnen de revalidatie. Daarnaast kent de reguliere revalidatie een tempo dat voor de meeste kwetsbare ouderen niet haalbaar is. Bij ouderen die ten val zijn gekomen moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de spierbelasting – die is op latere leeftijd anders.“

Hoe wordt de zorg verder toegesneden op de oudere doelgroep?

“In de GRZ revalideren ouderen onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Deze wordt bijgestaan door een multidisciplinair team van onder andere logopedisten en fysio- en ergotherapeuten. Allereerst wordt gekeken naar de belastbaarheid van de revalidant om overbelasting te voorkomen. Ook is er aandacht voor programma’s die volgen op de revalidatiefase. Veel van de opgelopen aandoeningen behouden een blijvend karakter. Het is noodzakelijk dat de cliënt
leert omgaan met deze chronische fase. Voor hem of haar wordt een vervolgtraject ontworpen dat ook in de thuissituatie de noodzakelijke nazorg borgt.”

Zijn er ontwikkelingen geweest in de GRZ in de afgelopen jaren?

“De GRZ is in de loop van de jaren veel professioneler geworden en heel veel ouderen gaan weer terug naar huis. Ik constateer, naast een toename van de vraag naar GRZ, ook een verzwaring van de gevallen. Omdat veel ouderen langer thuis moeten blijven wonen, vinden er meer ongelukken plaats in huis en komen ze te laat bij de GRZ terecht. Daarnaast is het voor veel ouderen moeilijk om te accepteren dat een terugkeer naar de thuissituatie misschien wel helemaal niet meer mogelijk is na revalidatie. Natuurlijk is dit in de GRZ wel het streven, maar wanneer na de start van de behandelingen blijkt dat een revalidant niet meer op een veilige manier zelfstandig thuis kan wonen, moet gekeken worden naar andere opties. Op zo’n moment komt plotseling veel zorg terecht op het bordje van de mantelzorger(s). Goede begeleiding is dan van het grootste belang. Daarom worden mantelzorgers actief bij het revalidatieproces betrokken. De afgelopen jaren heeft de GRZ een grote professionaliseringsslag gemaakt. Er is een landelijke agenda voor wetenschappelijk onderzoek binnen de GRZ en er zijn toegespitste opleidingscurricula voor diverse beroepsgroepen zoals verzorgenden en verpleegkundigen.”

Zijn er ontwikkelingen in jullie zorgaanbod?

“In oktober openen de deuren van het nieuwe wooncomplex Den Haagacker in Valkenswaard. Hierin komen 35 appartementen waar verpleeghuiszorg in een open setting zal worden aangeboden. Het bijzondere is dat we hier naast appartementen voor alleenstaanden ook appartementen hebben voor echtparen. Dit geeft echtparen waarvan een van de partners zorgbehoeftig is de mogelijkheid om samen te blijven wonen. Dat is uniek in verpleeghuizen. We zijn er dan ook erg trots op.”

Meer informatie?
www.valkenhof.com