Bij vrouwen gaat de overgang vaak gepaard met slapeloosheid. Deze twee factoren blijken het verouderingsproces van vrouwen te versnellen. Wetenschappers van de University Of California (UCLA) hebben dit door middel van twee aan elkaar gelinkte onderzoeken aangetoond. In beide onderzoeken is er gekeken welke erfelijke veranderingen er in gen-functies optreden zonder dat de DNA-structuur verandert.

Veroudering bij overgang 6% sneller

In het onderzoek zijn de cellen in het bloed van meer dan 3100 vrouwen onderzocht op een stof die gelinkt is aan veroudering. Er werd een verband ontdekt bij vrouwen die op vroegere leeftijd in de overgang zaten. Bij deze vrouwen bleek het verouderingsproces van de cellen 6% sneller te zijn. Rekenkundig gezien zou dit het volgende betekenen: een vrouw van 50, die op haar 42ste al de overgang heeft doorgemaakt, zou biologisch gezien een heel jaar ouder zijn dan een vrouw van dezelfde leeftijd die pas dan in de overgang zit. “Hoe jonger een vrouw is als ze in de overgang zit, hoe sneller de cellen in het bloed verouderen”, zegt collega-onderzoeker Morgan Levine.

De rol van slapeloosheid

In de andere studie werd insomnia in relatie tot veroudering onderzocht. Bij meer dan 2000 vrouwen werd de proportie van bloedcellen gemeten, waarvan bekend is dat deze veranderen bij het ouder worden. De gegevens die hieruit voortkwamen werden gekoppeld aan slapeloosheidssymptomen zoals:

  • Moeite hebben in slaap te vallen
  • Meerdere keren per nacht wakker worden
  • Snurken
  • Eerder wakker worden dan gepland

Vrouwen met meerdere symptomen bleken biologisch gezien bijna twee jaar ouder dan die met dezelfde leeftijd zonder symptomen.

De conclusies van deze onderzoeken zijn niet uitsluitend. Desondanks vinden de onderzoekers het belangrijk om te achterhalen welke methode werkt, om de effecten van snellere veroudering door menopauze en slapeloosheid tegen te gaan.

Bron: Biological Psychiatry en PNAS.