Blijf op de hoogte

Problemen met de zaadlozing komen vaak voor

Problemen met de zaadlozing zijn er in veel verschillende vormen. We sommen de meest voorkomende zaadlozingsstoornissen op, evenals de vier soorten premature ejaculatie. Daarnaast tonen we het belang van onderzoek naar zaadlozingen aan.

Diverse problemen met de zaadlozing

Behalve de vroegtijdige zaadlozing komt de vertraagde variant voor. Verder is er de anhedonische zaadlozing, waarbij wel een zaadlozing optreedt, maar zonder het gevoel van een orgasme. De retrograde zaadlozing is daar het tegenovergestelde van: wel een orgasme voelen, maar geen zaadlozing. De pijnlijke zaadlozing komt eveneens voor. Bij POIS (Post Orgasmic Illness Syndrome) worden mannen binnen enkele minuten tot enkele uren na de zaadlozing ziek. Het Restless Genical Syndrome geeft mannen continu het gevoel een zaadlozing te moeten krijgen, zonder dat het komt.

Zaadlozingsstoornissen komen veel voor, met uitzondering van met name de primaire vertraagde zaadlozing, waarbij mannen eigenlijk nooit of nauwelijks tot een zaadlozing komen. De vertraagde zaadlozing kan veel verschillende oorzaken hebben: bijwerkingen van medicijngebruik, operaties, ziekten.

4 soorten premature ejaculatie

  • Bij de ‘Lifelong PE’, waarbij PE staat voor premature ejaculatie, hebben mannen vanaf het eerste seksuele contact een zeer snelle lozing. Dat gebeurt daarna bij elk seksueel contact, zonder dat het overgaat. De meeste mannen met Lifelong PE komen klaar binnen dertig seconden na vaginale penetratie, soms zelfs vóór de penetratie. Lifelong PE heeft een organische oorzaak en komt bij 2 tot 3 procent van alle mannen voor.
  • De ‘acquired PE’ of verkregen PE heeft vaak een medische oorzaak: prostatitis, erectiestoornis of soms schildklierproblematiek. Psychologische factoren en/of relatieproblemen kunnen ook een rol spelen. Zo’n 4 à 5 procent van de mannen kent dit probleem.
  • De variable PE draait om een normale zaadlozing, met af en toe een te snelle zaadlozing. De variable PE heeft een prevalentie van 8 tot 11%.
  • In het geval van de subjectieve premature ejaculatie hebben mannen een normale zaadlozingstijd, maar ze ervaren dat toch als te snel. Dit komt bij 5 tot 7% voor.

Onderzoek naar zaadlozingen

Prof. dr. Waldinger is neuropsychiater, seksuoloog FECSM en hoogleraar seksuele psychofarmacologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij was de eerste in Nederland die op uitgebreide schaal onderzoek deed en doet naar vroegtijdige zaadlozing. “In de jaren negentig wisten we niet wat een normale zaadlozingstijd was”, vertelt hij. “Er was simpelweg nooit onderzoek naar gedaan. We hebben toen in verschillende landen willekeurige mannen genomen, een stopwatch gegeven en gevraagd om tijdens elke seksuele activiteit de zaadlozingstijd op te meten. We kregen een scheve verdeling, onverwacht. Maar op basis daarvan konden we het gemiddelde, de mediaan en het geometrisch gemiddelde berekenen.” De mediane tijd was in de eerste studie 5,4 minuten, in een latere studie 6 minuten. Alles wat kleiner dan 1 minuut was, was statistisch gezien een afwijkende zaadlozingstijd.

Onderzoek van belang voor diagnose en behandeling

Prof. Waldinger onderstreept het belang van voortdurend wetenschappelijk onderzoek. “Er wordt veel gespeculeerd, maar er is nooit objectief onderzoek naar de zaadlozingstijd gedaan. Ik was de eerste. Ik heb de IELT, Intravaginale Ejaculatie Latent Tijd, geïntroduceerd, de tijd die het een man kost om in de vagina van de vrouw te ejaculeren. Daarmee zijn we gaan meten en konden we de groepen onderscheiden. Onderzoek is van belang voor de diagnostiek en daarmee voor de behandeling. En er is nog genoeg onderzoek te doen op dit gebied.”

Gerelateerde artikelen
Problemen bij zaadlozing
Het taboe op vroegtijdige ejaculatie

Vergeleken met vorige generaties stellen we hogere eisen aan de kwaliteit van ons seksuele leven. De factoren ‘genieten’ en ‘gezamenlijke intimiteit’ zijn steeds meer de boventoon gaan voeren. Dat lijkt…

Problemen bij zaadlozing
Het overbruggen van de 'orgasmekloof'

Vroegtijdige zaadlozing, is dat een medisch probleem? Voor een beperkte groep zeker. Voor een grote groep mannen geldt echter dat er geen sprake is van vroegtijdige ejaculatie maar simpelweg van…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.