Blijf op de hoogte

Innovatie & eenduidige wondzorg: de effecten

Er valt nog veel resultaat te boeken op het gebied van wondzorg. Het verhogen van kennis bij zorgverleners, de inzet van moderne wondzorgproducten met bewezen doeltreffendheid en een gestructureerde aanpak van het wondbeleid, kunnen samen leiden tot een significante kostenreductie. In Nederland, waar meer en meer wondexpertisecentra ontstaan, zijn daarvan de resultaten al te zien. Efficiënte wondzorg leidt immers tot een groter welbevinden bij de patiënt, aldus zorgprofessional Jan Timmerman.

Welke impact kan een wond hebben op een patiënt?

“Een wond staat zelden op zichzelf. Meestal is er sprake van een onderliggend lijden dat werkt als een katalysator op het ontstaan en de ontwikkeling van de wond. Het is dus heel belangrijk om de wondzorg multidisciplinair en holistisch te benaderen. We moeten niet vergeten dat aan die wond een mens vast zit. Soms zien we dat patiënten hun wonden uit schaamte verborgen houden. Dat leidt soms zelfs tot sociale isolatie.”

Toch blijven wonden soms langer bestaan dan nodig. Hoe kan dat?

“Mensen met complexe of chronische wonden krijgen nog vaak de boodschap: ‘u moet ermee leren leven’. Terwijl deze wonden soms met de juiste behandeling en het juiste materiaal binnen afzienbare tijd geheeld kunnen zijn. Om een concreet voorbeeld te geven: als wondverzorging dankzij de juiste productkeuze van dagelijks tot twee keer per week beperkt kan worden, dan kan dat het wondhelingsproces ten goede komen. Binnen de wondzorgketen is de transmurale afstemming dan ook van cruciaal belang. We zien dat de focus nog vaak op de kostprijs van het product ligt, terwijl dat slechts het topje van de ijsberg is. ”

Hoe ziet de complete ijsberg eruit?

“Een groot deel van de kosten rondom wondzorg zit in de duurtijd van een behandeling. Wordt de wondzorg niet volgens afspraak uitgevoerd of wordt er ondoordacht veranderd van product, dan kan dit de wondgenezing vertragen en de kans op complicaties verhogen. Naast een negatieve impact op het welzijn van de patiënt, is dit extra kostenverhogend. In onafhankelijke studies is aangetoond dat een op richtlijnen gebaseerde en gestructureerde wondzorg een kostendaling van 30 procent kan realiseren. Wanneer je alleen focust op de kostenbesparing van het verband, riskeer je juist hogere totaalkosten.”

Is wondzorg een ondergeschoven kindje?

“Wij vinden van wel. Wondzorg is nog steeds geen hot topic binnen de gezondheidszorg, maar met het vergrijzen van onze bevolking wordt dit echt een thema van grote omvang dat ons allen aangaat.”

Hoe kan de transmurale samenwerking worden verbeterd?

“In elk wondzorgtraject is de communicatie tussen alle actoren van cruciaal belang. Het is een uitdaging op zich om te zorgen dat een op wetenschap gebaseerde behandeling wordt gepland en met de juiste materialen wordt doorgezet. Dat gebeurt nog te weinig. Men denkt bijvoorbeeld, ‘een foam is een foam’. Dat is pertinent niet waar. Overstappen op een ander wondzorgproduct kan langdurige gevolgen hebben. De juiste sturing gebaseerd op een brede wetenschappelijke en klinische bewijsvoering, is daarin heel erg belangrijk.”

Gerelateerde artikelen

Wat gebeurt er met huidcellen die het een paar dagen zonder bloed hebben moeten stellen? Onderzoekers van van het Oslo University Hospital en de Technische Universiteit Eindhoven ontdekten het antwoord.…

Genezen in plaats van verplegen komt de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede, maar draagt ook bij aan het beheersen van zorgkosten, zegt Louk van Doorn, voorzitter van…

Van snijwond, bijtwond en brandwond tot bevriezingswond, doorligwond en open beenwond: op allerlei manieren kan schade ontstaan aan de huid. Voor al deze wonden is een andere behandeling nodig, afgestemd…

Het was nooit een ‘sexy’ onderwerp en lange tijd een ondergeschoven kindje: wondzorg. Bijzonder, want 1 procent van de Nederlandse bevolking lijdt onder het hebben van een complexe wond. Of…

De wondzorg in Nederland kampt op dit moment met een groot probleem: het is te versnipperd. Versnipperd tussen de huisarts en thuiszorg aan de ene kant en het ziekenhuis aan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.