Blijf op de hoogte

Wondzorg komt uit het isolement

Het was nooit een ‘sexy’ onderwerp en lange tijd een ondergeschoven kindje: wondzorg. Bijzonder, want 1 procent van de Nederlandse bevolking lijdt onder het hebben van een complexe wond. Of het nu gaat om doorligwonden (decubitus), een open been of diabetische voet: in alle takken en lagen van de gezondheidszorg komen zorgverleners ze tegen. Duidelijk eigenaarschap en multidisciplinaire samenwerking lieten lang te wensen over. Dat blijkt wel uit de cijfers: voor iemand met een complexe wond bij de juiste zorgverlener zit, zijn er gemiddeld 30 weken verstreken. Daar komt echter verandering in: wondexpertisecentra ontstaan en specialistische opleidingen werpen hun vruchten af.

Een wond is niet louter een verpleegprobleem

“Wondzorg werd er vaak ‘een beetje bij’ gedaan”, weet professor Jos Schols (hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht). “Een wond zag men doorgaans slechts als een verpleegprobleem en de behandeling was vaak een kwestie van trial & error. Maar de aandacht voor goede wondzorg groeit, men gaat inzien dat het niet meer van deze tijd is dat mensen maanden of soms jaren met chronische wonden lopen.” De impact daarvan kan dusdanig zijn dat patiënten in een sociaal isolement raken.

De mens achter de wond

Een chronische wond kan vele oorzaken hebben: chronische infectie, slechte voedingstoestand, immobiliteit. Om slechts enkele te noemen. Om een wond goed te kunnen behandelen is het dan ook cruciaal om vooral ook de mens achter de wond te zien.

Interdisciplinair werken is pas optimaal wanneer de patiënt zelf deel uitmaakt van het team, propageert professor Schols. Pas dan sluit je als zorgverleners echt aan op wat de patiënt kan en wil én – niet onbelangrijk – wordt hij of zij medeverantwoordelijk. Juist in die samenwerking is geleidelijk een positieve kentering te zien.

De rol van wondexpertisecentra

Want waar voorheen geen antwoord was op de vraag ‘wie is eigenaar van het wondzorgtraject’, zijn daar nu de wondexpertisecentra. Vanuit verschillende plekken in Nederland nemen zij de regiefunctie door passende wondbehandeling op te starten voor patiënten die via ziekenhuis of huisarts worden aangedragen. De resultaten zijn hoopvol: er zijn wondcentra die zeggen met een passende lump sum (afgesproken bedrag) negen van de tien wonden binnen de afgesproken tijd dicht te kunnen krijgen.

Het stroomlijnen van de processen waardoor patiënten ook daadwerkelijk bij deze centra komen, verdient nog nadrukkelijk aandacht. Maar een belangrijke ontwikkeling is het, benadrukt René Baljon (voorzitter WCS Kenniscentrum Wondzorg): “Elkaars kennis en best practices delen en toegankelijk maken door inkopen daarvan, dat zouden we veel meer moeten doen.”

Wondexperts: steun in de basiszorg

Het ‘delen van kennis’ begint al bij de opleiding. Daarom is de 2-jarige post-HBO opleiding tot wondexpert opgezet. Waar de basisopleiding qua wondzorg ophoudt, gaat deze opleiding verder de diepte in. Professor Steven Hovius (plastisch chirurg Erasmus MC Rotterdam), destijds één van de grondleggers, legt het belang uit van een goede opleiding: “Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg moeten bijvoorbeeld vaak alleen besluiten nemen, dan is het belangrijk dat iemand hen daarin steunt. Deze wondexperts nemen collega-zorgverleners mee in die goede wondzorg.”

Maar ook in het ziekenhuis hebben deze experts de essentiële taak om cure and care aan elkaar te koppelen, zo bepleit Hovius. Kortom: de wondzorg neemt een serieuze plek in binnen de gezondheidszorg. Een gedeelde verantwoordelijkheid die moet leiden tot een beter welzijn, lagere zorgkosten en minder chronische wonden.

Gerelateerde artikelen

Wat gebeurt er met huidcellen die het een paar dagen zonder bloed hebben moeten stellen? Onderzoekers van van het Oslo University Hospital en de Technische Universiteit Eindhoven ontdekten het antwoord.…

Genezen in plaats van verplegen komt de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede, maar draagt ook bij aan het beheersen van zorgkosten, zegt Louk van Doorn, voorzitter van…

Van snijwond, bijtwond en brandwond tot bevriezingswond, doorligwond en open beenwond: op allerlei manieren kan schade ontstaan aan de huid. Voor al deze wonden is een andere behandeling nodig, afgestemd…

De wondzorg in Nederland kampt op dit moment met een groot probleem: het is te versnipperd. Versnipperd tussen de huisarts en thuiszorg aan de ene kant en het ziekenhuis aan…

Er valt nog veel resultaat te boeken op het gebied van wondzorg. Het verhogen van kennis bij zorgverleners, de inzet van moderne wondzorgproducten met bewezen doeltreffendheid en een gestructureerde aanpak…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.