Zijn jouw voornemens om minder te drinken nu al van de baan? Je bent niet de enige. Onderzoekers van the University of Bristol hebben aangetoond dat de meeste mensen binnen een halfjaar met deze intentie breken. De studie is recent verschenen in Addiction.

2.928 drinkers

Voor hun onderzoek interviewden de wetenschappers 2.928 drinkers, waarvan 20 procent aangaf minder te willen drinken. De redenen hiervoor waren bijvoorbeeld gewenst gewichtsverlies, geldbesparing of ter preventie van gezondheidsproblemen.

Zes maanden later bleken degenen die niet van plan waren hun drankgedrag te matigen echter in dezelfde mate te drinken als de deelnemers die deze intenties wel hadden.

Motivatie niet genoeg

De wetenschappers stellen dat de resultaten van hun studie laten zien dat motivatie alleen niet genoeg is om drinkgedrag in te perken. Hoewel de meeste mensen goede intenties hebben, blijkt er meer nodig te zijn om een verschil te maken.

Het team adviseert mensen die daadwerkelijk de wens hebben om met alcohol te stoppen een netwerk van sociale steun om zich heen te verzamelen. Ook zouden smartphone-apps een uitkomst kunnen bieden, hoewel de effectiviteit nog niet is bewezen.