Maar liefst 14% van de meest voorkomende mentale problemen zouden voorkomen kunnen worden door de werkdruk te verlagen. Dat stellen wetenschappers van the Black Dog Institute in Sydney in het tijdschrift Lancet Psychiatry.

Ervaren werkdruk

Voor hun studie analyseerde het team de gegevens van 6870 mensen die hadden deelgenomen aan the United Kingdom National Child Development Study. Meer specifiek focusten zij zich op de ervaren werkdruk van de deelnemers op vijfenveertigjarige leeftijd. Werkdruk werd gedefinieerd als een combinatie van een lage controle en hoge werkvereisten. Vervolgens werd bekeken in hoeverre zij rond hun vijftigste mentale gezondheidsproblemen hadden ontwikkeld.

Om de mate van werkdruk te bepalen, moesten de deelnemers vragen beantwoorden over hun vermogen zich bij beslissingen op het werk te bemoeien. Ook werd aandacht besteed aan de werkduur, het werktempo en andere vereisten.

De wetenschappers hielden rekening met andere factoren die mogelijk van invloed konden zijn, zoals scheidingen, financiële problemen, gezondheidsproblemen en overleden familieleden. Daarnaast werden ook het IQ, opleidingsniveau en eventuele vroegere mentale problemen in ogenschouw genomen.

14% meer risico

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de deelnemers die een hogere werkdruk hadden ervaren 14% meer kans hadden om op hun vijftigste een mentale ziekte te ontwikkelen.

Het team concludeert dat hun studie laat zien hoe belangrijk de rol van de werkomgeving is bij de ontwikkeling van psychische aandoeningen. Werkgevers zouden zich hier bewust van moeten zijn en meer moeten investeren in een gezonde omgeving. Meer concreet betekent dit zorgen voor een verlaagde werkdruk en gevoel van controle bij de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door hen zo veel mogelijk bij beslissingen te betrekken.