Prostaatkankerpatiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte hebben mogelijk baat bij een behandeling met radiotherapie als aanvulling op hun reguliere behandeling. Onderzoekers van de University College London, ontdekten in een klinische studie dat de overlevingskans met 11% stijgt voor sommige mannen. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.

Direct behandelen met radiotherapie

Het team geeft aan dat eerder onduidelijkheid bestond over de voordelen van direct behandelen met radiotherapie, als de kanker zich al had verspreid. Op die vraag bieden de onderzoeksresultaten een antwoord, dat volgens de onderzoekers implicaties heeft die verder gaan dan prostaatkanker. Ze zijn van mening dat deze bevindingen de zorgstandaard voor patiënten kan veranderen en suggereren dat radiotherapie, naast hormoontherapie, tot de standaardbehandeling zou moeten behoren.

Uitgezaaide prostaatkanker

Zo’n 2.000 mannen met gevorderde prostaatkanker werden onderzocht. Een helft ontving een standaardbehandeling en de andere helft ook radiotherapie gecentreerd op de plaats van de primaire tumor.

Als er sprake was van uitgezaaide kanker naar de lymfeklieren en/of nabijgelegen botten en er aanvullend werd behandeld met radiotherapie, overleefde ongeveer 80% gedurende ten minste 3 jaar. In vergelijking leefde 70% van de mannen die niet aanvullend werd behandeld na 3 jaar.

Zorgstandaard

Volgens hoofdonderzoeker Chris Parker (The Royal Marsden Hospital) laten de resultaten een krachtig effect zien voor een selectieve groep mannen met gevorderde prostaatkanker. Parker: “Deze bevindingen kunnen en moeten de standaard van zorg wereldwijd veranderen. In tegenstelling tot veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, is radiotherapie een eenvoudige, relatief goedkope behandeling die in de meeste delen van de wereld gemakkelijk verkrijgbaar is.”

Collega Charles Swanton van het UCL Cancer Institute deelt de mening van Parker en geeft aan dat nu onderzocht moet worden of dezelfde effecten ook mogelijk zijn voor andere kankersoorten. Swanton: “Als we precies kunnen begrijpen waarom deze mannen baat hebben bij de aanvullende behandeling met radiotherapie, kunnen we hopelijk deze aanpak gebruiken om nog meer patiënten te helpen.”

De onderzoekers benadrukken het belang van investeren in soortgelijke onderzoeken om dezelfde vooruitgang te boeken bij de behandeling van andere kankervormen zoals borst- en longkanker.