Darmkanker sluipt er in. Het begint met een kleine poliep die groter wordt en uiteindelijk uitgroeit tot een tumor. De groei van deze poliep is onmerkbaar, net als het ontstaan van de eerste tumorcellen. Klachten treden in een laat stadium op. Yvette Bruinsma, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting benadrukt het belang van het bevolkingsonderzoek darmkanker: “Het is een unieke kans om darmkanker te ontdekken voordat klachten ontstaan.” Het is hierbij belangrijk dat het taboe op poep doorbroken wordt.

Bloed in de ontlasting

Er is één klacht waarbij artsen direct in actie komen: bloed in de ontlasting. Andere symptomen zijn onder andere een blijvende verandering in het ontlastingpatroon, onverklaarbaar gewichtsverlies, aanhoudende buikkrampen, continue aandrang om te poepen en vermoeidheid. Kortom, de ontlasting is een uitstekende graadmeter voor onze gezondheid. Bruinsma adviseert dan ook regelmatige inspectie: “Kijk eens naar wat je achterlaat in de wc.” Op de Poepwijzer kun je controleren wanneer ontlasting ontwijkend is.

Het taboe op praten over poep

Door het aanwezige taboe wachten mensen vaak liever af dan dat ze direct een afspraak maken met hun huisarts. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders bij klachten nauwelijks of nooit zijn ontlasting met de dokter bespreekt. Dat kan levensgevaarlijk zijn.

Dat is een probleem voor de diagnose van darmkanker maar ook voor de mensen bij wie de ziekte al is geconstateerd. “Je kunt wel zeggen dat je borstkanker of huidkanker hebt, maar praten over darmkanker vinden mensen niet gepast”, vertelt Jolien Pon, de voorzitter van Darmkanker Nederland.

Kwaliteit van leven bij darmkanker

Pon heeft darmkanker gehad, heeft chemotherapie ondergaan en is inmiddels al zes jaar ‘schoon’. “De behandelmogelijkheden zijn de laatste jaren sterk verbeterd en de overlevingskans is aanmerkelijk toegenomen. Maar dat betekent niet dat leven met darmkanker makkelijk is.” De impact op de kwaliteit van leven is ook na ‘genezing’ groot. Vaak moeten mensen verder leven met een stoma. En zij die dat niet hebben – zeker in het geval van endeldarmkanker – maken veel vaker gebruik van het toilet. Dit kan zéér veel ongemak veroorzaken.