Hoewel lang werd gedacht dat het chronisch vermoeidheidssyndroom en Golfoorlogssyndroom van psychische aard zijn, blijkt niets minder waar. Nieuw onderzoek heeft de moleculaire veranderingen in het brein aangetoond die specifiek zijn voor deze aandoeningen.

De resultaten van de studie zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom en golfsyndroom

Het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) en Golfoorlogssyndroom – een ziekte waarvan wordt gedacht dat het soldaten tijdens de Golfoorlog heeft beïnvloed – delen veel symptomen. Voorbeelden zijn spierpijn, vermoeidheid, cognitieve disfunctie, verstoorde slaap, keelpijn, hoofdpijn en een gevoel van algehele malaise na fysieke inspanning.

CVS wordt steeds meer erkend in de medische gemeenschap, maar een genezing is nog uitgebleven.

Hersenvocht

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers het hersenvocht van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), het golfsyndroom en gezonde mensen. Hiervoor gebruikten ze een lumbaalpunctie, die zowel voor als na deelname aan een fietssessie werd afgenomen. Er wordt dan hersenvocht via een ruggenprik uit het lichaam gehaald. Ook werd het brein van alle deelnemers onderzocht door middel van een functionele MRI.

De fietssessies duurden ten minste 25 minuten waarbij werd gereden op een stilstaande fiets. Het team verhoogde de weerstand zodat de deelnemers 85 procent van hun maximale hartslag behaalden.

Veranderingen in microRNA’s

Uiteindelijk zagen de onderzoekers dat het microRNA-niveau – verantwoordelijk voor de expressie van genen – hetzelfde was bij alle deelnemers. Een dag na de fietssessie veranderde dit echter en bij elke groep was een verschillend patroon zichtbaar.

De deelnemers met CVS hadden 12 microRNA’s minder na de fietssessie. Het gevoel van algehele malaise erna verschilde voor de mensen met CVS en het golfsyndroom.

Bij de mensen met het golfsyndroom waren twee soorten veranderingen zichtbaar. De eerste groep deelnemers ontwikkelde tachycardie – snelle hartslag – die 2 à 3 dagen na het sporten aanhield. fMRI-analyses lieten zien dat zij kleinere hersenstammen hadden in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het controleren van het hartritme. Bij de andere groep waren geen veranderingen in hun hartritme of hersenstammen te zien.

Voorkomen verkeerde diagnoses

De wetenschappers benadrukken dat de microRNA-veranderingen bij CVS en het golfsyndroom anders waren dan bij depressie, fibromyalgie en Alzheimer. Deze informatie kan bijdragen aan het voorkomen van verkeerde diagnoses. Veel patiënten die aan beide ziekten lijden worden vaak ten onrechte behandeld voor depressie of andere mentale stoornissen.