Een groot deel van de mensen met chronische rhinosinusitis (CRS) heeft dankzij de aandoening ook te kampen met depressie. Volgens nieuw onderzoek blijken deze mensen minder productief. In tegenstelling tot het deel dat niet met depressie kampt zijn ze vaker afwezig op het werk en op school. Op basis van de resultaten hopen de onderzoekers op maat gemaakte behandelingen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van deze groep patiënten kan verbeteren.

Onderzoeker Sedaghat licht toe: “Van alle symptomen die gerelateerd zijn aan CRS bleek de ernst van depressie de grootste voorspeller van (ziekte)verzuim.” Sedaghat is KNO-arts en van de Harvard Medical School.

Depressie de grootste boosdoener

Om de invloed van verzuim te achterhalen analyseerden de onderzoekers data van 107 patiënten.
Zij werden allen gevraagd een enquête in te vullen met betrekking tot hun symptomen en aanwezigheid op school of op het werk.
Uit de resultaten bleek dat het verzuim over een periode van 3 maanden gemiddeld 3 dagen was. Op jaarbasis was dit 12 dagen. De voornaamste reden voor het verzuim waren emotionele kwesties. Hiervan was depressie de meeste genoemde factor. Sedaghat: “Het was opmerkelijk dat verminderde slaapkwaliteit en verstopte sinussen in mindere mate leidden tot verzuim.”

Richting Targeted Therapy

De resultaten wijzen erop dat er meer specifieke factoren betrokken zijn bij het verloop van CRS. Eerdere onderzoeken hebben al laten zien dat de productiviteit bij CRS kan verminderen. Maar naast huidige gevolgen zoals ademhalingsproblemen en verminderde slaapkwaliteit, blijkt een psychologische factor als “depressie” ook een grote rol te spelen.
Dit zou moeten leiden tot nieuwe manieren van behandeling. De inzet van Targeted Therapy waarbij ook de symptomen van depressie worden behandeld kan hieraan bijdragen.

Wat is CRS?

CRS is een veelvoorkomende aandoening die doorgaans een invloed heeft op ademhaling en slaap zeggen de onderzoekers. Daarnaast hebben patiënten vaak te maken met drie andere symptomen die de kwaliteit van leven verminderen: neusverstoppingen, oor- en aangezichtspijn en overgevoeligheid.

Bron: Annals of Allergy, Asthma and Immunology