De recollectie van geluksmomenten gaat veel sneller dan die van droevige, enge of vreedzame herinneringen. En als je naar vrolijke of rustgevende muziek luistert komen mooie momenten vaker voor de geest, terwijl het omgekeerde geldt bij sombere of angstwekkende muziek. Dit zijn twee bevindingen van een onderzoek waarin testpersonen herinneringen moesten oproepen bij het luisteren naar onbekende muziekstukken, afwisselend in emotionele lading en intensiteit.

Het experiment naar muziek en herinneringen

Bij het experiment van onderzoeksters Signy Sheldon en Julia Donahue van de McGill Universy in Canada werd er getest wat de invloed is van muziek op het ophalen van positieve en negatieve herinneringen. Het ging om 48 testpersonen die steeds 30 seconden naar pianomuziek moesten luisteren. Deze muziekstukken waren speciaal voor het onderzoek gecomponeerd, en werden opgedeeld in vier categorieën:

  • Feestelijk (vrolijk en opwindend)
  • Vredig (vrolijk en rustgevend)
  • Eng (somber en opwindend)
  • Droevig (somber en rustgevend)

De testpersonen moesten hierbij herinneringen ophalen die ze een specifieke plaats en tijd konden geven, en die niet langer duurden dan een dag. Wanneer dit lukte moesten ze een toets indrukken waarbij de reactiesnelheid werd geregistreerd. Daaropvolgend moesten ze hun herinnering omschrijven en werd er bijgehouden hoe levendig deze was en welke emoties eraan verbonden werden. Er werd ook gekeken in welke context deze herinnering zich afspeelde.

De resultaten

Uit de resultaten bleek dat vrolijke en opwindende muziek het snelst een emotionele trigger veroorzaakt. De eerste categorie kreeg dus de meeste respons. Daarnaast werd de context van de herinnering ook beïnvloed door de verschillende muzieksoorten, en werd er dus een link aangetoond tussen de emotie van muziek en corresponderende herinneringen.

“Opwindende muziek leidde tot een vermindering in de levendigheid en authenticiteit van de herinnering. Maar zowel opwindende als vrolijke muziek werd aan meer sociale en energieke levenservaringen gelinkt,” aldus Sheldon.

Tijdens het experiment werd de muziek bij de ene helft van de testpersonen totaal willekeurig afgespeeld, en bij de andere helft op basis van categorie. Dit leidde tot de bevinding dat de muziekvolgorde ook van invloed is op hoe snel en specifiek herinneringen opgehaald worden. De groep die de muziek per categorie beluisterde scoorde hoger bij opwindende en vrolijke muziek, en de andere groep kreeg levendigere herinneringen bij sombere muziek.

Bron: McGill University