Gebrek aan inspiratie? Zet eens een vrolijke muziekje op. Wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en University of Technology Sydney hebben ontdekt dat het luisteren naar vrolijke muziek onze creativiteit verhoogt.

De studie is recent gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE.

Uniek onderzoek

Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van muziek op cognitieve prestaties. Maar hierbij werd niet gekeken naar creativiteit. Volgens de wetenschappers is hun onderzoek dan ook uniek, omdat ze de eerste zijn die via experimenten bestuderen of luisteren naar bepaalde muzieksoorten creativiteit kan beïnvloeden.

Verschillende muzieksoorten

Aan het onderzoek namen 155 mensen deel. Eerst vulden zij een vragenlijst in om hun huidige stemming te bepalen. Vervolgens werden ze onderverdeeld in 5 experimentele groepen. Vier van hen kregen verschillende muziekstukken te horen en de anderen moesten het met stilte doen.

De te beluisteren composities presenteerden een bepaalde stemming en staat van opwinding:
– Kalm: Camille Saint-Saëns – Carnical of the Animals: XIII. The Swan
– Blij: Antonio Vivaldi – The 4 Seasons, Opus 9, Number 1, RV 269, Spring-Movement 1. Allegro
– Verdrietig: Samuel Barber – Adagio for Strings, Opus 11
– Angstig: Gustav Holst – The Planets: Mars, Bringer of War

Divergent en convergent denken

Zodra de muziek begon, werden de deelnemers gevraagd om een reeks cognitieve taken te vervullen die zowel hun divergente als convergente creativiteit uitdaagde.

Met divergent denken wordt het produceren van meerdere antwoorden uit beschikbare informatie bedoeld. Dit is mogelijk door het maken van onverwachte combinaties, het herkennen van verbanden of het transformeren van gegevens in verrassende vormen. Het vergt veel creativiteit.

Convergent denken heeft meer met logica te maken. Hierbij dient één antwoord te worden gegeven op een bepaald probleem. Het is een minder creatief proces.

Individuen die met de meest innovatieve en bruikbare oplossingen kwamen, werden hoog gerankt in divergente creativiteit. En degenen met de best mogelijke oplossing scoorden goed op convergente creativiteit.

Vrolijke tonen verhogen divergent denken

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat het luisteren naar vrolijke muziek in vergelijking met stilte, de divergente creativiteit verhoogt. De convergente creativiteit blijft daarentegen hetzelfde.

Het team denkt dat dit te maken heeft met het feit dat creativiteit een uiting is van mentale flexibiliteit. Blije tonen zouden deze eigenschap stimuleren.

Andere factoren van invloed?

Het onderzoek roept nieuwe vragen op die bestudeerd dienen te worden. Zo is het onduidelijk of andere factoren een rol spelen, zoals culturele achtergrond, leeftijd en muzikale ervaring. Maar ook volume en genre kunnen van invloed zijn.

Volgens de wetenschappers is het echter duidelijk dat iemands muzikale creatie de creativiteit van een ander kan verhogen.